3 ting det er vigtigt at lykkes med som leder

Gennem de seneste år er forskningen i ledelse og organisationspsykologi nået frem til en række velunderbyggede svar på, hvad god ledelse er, og hvordan man lykkes som leder. Svarene er egentlig ikke så overraskende.

Af afdelingschef Lars Munch Svendsen

Det handler om:

  • At skabe motivation
  • At bygge på styrkerne
  • At give frihed under ansvar


1. Motivation
Traditionelt har organisationer arbejdet med ydre faktorer som løn, bonus, forfremmelser og lignende for at skabe motivation. Forskningen viser, at disse ting har en positiv effekt, når det handler om relativt enkle arbejdsopgaver, men også at de oftest virker mod hensigten, når opgaverne bliver mere komplekse. Som i dagens arbejdsliv, hvor medarbejderne i de fleste tilfælde er højt specialiserede og veluddannede og løser opgaver, der langt fra kan beskrives som enkle. Her er det i stedet den indre motivation, der skal fremmes. Det er faktorer som meningsfuldhed, arbejdsglæde og lyst til at gøre en forskel, der fremmer præstationsevnen og gør, at medarbejderne har mindre sygefravær, har større lyst til at samarbejde og tager mere ansvar.

2. Styrker
Der er en udbredt opfattelse af, at det der skaber størst effekt er at udvikle medarbejdere på de punkter, hvor de er svagest. I en dialog om styrker og svagheder er man derfor tilbøjelig til at bruge mest tid på at tale om svaghederne og om, hvordan man kan rette op på dem. Forskningen viser derimod, at mennesker har størst potentiale for at udvikle sig, hvis man bygger på det de faktisk allerede har evner og kompetencer indenfor. I stedet for at rette op på den enkeltes fejl og mangler bør ledelsesopgaven derfor i højere grad bestå i at sammensætte team, coache og tilrettelægge opgaver, på en måde så den enkeltes styrker bliver bragt mest muligt i spil.

3. Ansvar
En klassisk definition af ledelse siger at opgaven består i at ”lede og fordele arbejdet”. Det er på den ene side ikke helt skævt, men heller ikke dækkende for det, der skal til for at opnå de bedste resultater. En af de afgørende faktorer, for om medarbejderne er motiverede, påtager sig ansvar og er dedikerede til opgaven, er nemlig autonomi: Oplevelsen af at man har en vis frihed til selv at træffe valg, prioritere og løse opgaver. Autonomi er også kendt som at give frihed under ansvar; at man som leder tør at slippe kontrollen og organisere arbejdet således at medarbejderne får et råderum og et ansvar, så de selvstændigt kan løse opgaverne.

Skal man som leder lykkes med disse tre ting kræver det naturligvis, at man arbejder med at udvikle og træne de kompetencer, der er centrale for at udøve god ledelse, samt at man får kvalificeret feedback på sin ledelsesudøvelse.

Du kan styrke din praksis som leder gennem, sammen med andre ledere, at deltage i udviklingsforløb eller på en åben lederuddannelse. Her kan du få både træning og feedback i et intensivt læringsfællesskab. Ligeledes kan du opsøge sparring i netværk med andre ledere og du kan bede om feedback fra dine medarbejdere og lederkolleger. Eller du kan samarbejde med en coach, der kan hjælpe dig til at reflektere over hvor dine nærmeste udviklingspotentialer ligger og udforske hvilke skridt du kan tage for at realisere potentialerne.

 

Lars Munch Svendsen
Lars Munch Svendsen
Afdelingschef
+45 8993 3299
+45 6038 6299
Kontakt Lars hvis I har brug for lederudviklingsforløb hos jer