At være leder i en omskiftelig digital banksektor – hvad kræver det?

Vores samfund gennemgår enorme forandringer som følge af den teknologiske udvikling, hvilket også slår igennem som digital omstilling i pengeinstitutterne. Der er i stigende grad behov for løbende at forholde sig til forandringer i det små og i hverdagen, ligesom ethvert pengeinstitut i de senere år er blevet mødt med øgede krav og forventninger, der medfører større forandringer.

Af afdelingsleder Lars Munch Svendsen

Forandringsledelse er ikke længere en særlig disciplin for ledere og ledelser, der lige støves af og bringes i brug ved særlige lejligheder. Man kan sige, at forandringsledelse er blevet ’modus operandi’, den måde der arbejdes på. Men hvad betyder det i praksis?

Du får her tre væsentlige punkter med fra kurset Forandringsledelse og digital omstilling, som er et af de tre forløb fra FU, der kan søges via Finanskompetencepuljen.

 

#1 Vær en motivator

For det første handler det om, at man som leder skal være god til at motivere. Traditionelt har man arbejdet med ydre faktorer som løn, bonus, forfremmelser og lignende for at skabe motivation. Forskningen viser, at disse faktorer kan have en positiv effekt, når det handler om relativt enkle arbejdsopgaver. Men også, at de oftest virker mod hensigten, når opgaverne bliver mere komplekse.

Som i hverdagen i et pengeinstitut, hvor medarbejderne ofte er specialiserede og veluddannede og løser opgaver, der langt fra kan beskrives som enkle. I denne situation er det i stedet den indre motivation, der skal fremmes. Det er faktorer, som meningsfuldhed, arbejdsglæde og lyst til at gøre en forskel, der fremmer præstationsevnen og gør, at medarbejderne har mindre sygefravær, har større lyst til at samarbejde og tager mere ansvar. Lederens opgave er blandt andet at hjælpe medarbejderne til at se, hvordan de bidrager og er betydningsfulde. De skal understøttes i at finde mening og glæde i jobbet fra dag til dag.

 

#2 Skab ejerskab

Et andet vigtigt punkt handler om at skabe ejerskab blandt medarbejderne til de nye tiltag eller opgaver, som melder sig. Ejerskab kommer, ligesom motivation, indefra og derfor er det noget, der skal faciliteres af lederen.

At facilitere betyder ’at gøre noget let’, så lederens rolle er her at gøre det let for medarbejderne at tage forandringerne til sig. Det kan ske på flere måder, men et centralt element er, at medarbejderne skal opleve, at de bliver inddraget. På en måde, der gør, at de kan forstå, hvorfor forandringen er nødvendig og som giver dem viden om, hvad der skal til for at forandringen skal blive en succes. Ligesom de skal forstå hvad de har indflydelse på, og hvad deres rolle specifikt er.

 

#3 Vær resultatorienteret

Det er vigtigt, at forandringerne skaber resultater, og at organisationen høster gevinsterne – også på længere sigt. Som individ har vi alle vores etablerede vaner og rutiner, som det kan være let at falde tilbage på, med mindre der gøres en indsats.

Det samme gælder på et organisatorisk niveau, hvor man kan have en kultur og nogle processer, der ikke fremmer forandringen, og som der må arbejdes med at udvikle. Her handler det for lederne om at følge op og være vedholdende for, at forandringerne bliver varige og får effekt.

Det handler både om at følge op med medarbejderne men også om at kommunikere – at fortælle hvad der lykkes og hvilke succeser, der har været. Men også om de udfordringer, der kan være og hvordan de er løst og håndteret. At fastholde fokus og anerkende resultater, så forandringen bliver forankret i nye vaner hos den enkelte og i organisationen.

Forandringsledelse rummer naturligvis også mange andre aspekter, men ofte er det et eller flere af de ovennævnte punkter, som man ikke er tilstrækkeligt opmærksom på som leder, og som kan være afgørende for om forandringen bliver en succes.Lars Munch Svendsen
Lars Munch Svendsen
Afdelingschef
+45 8993 3299
+45 6038 6299
Kontakt Lars, hvis du vil høre mere