Fælles sprog for salgsledelse øger resultater og trivsel

15 afdelingsdirektører har fået et fælles sprog for salgsledelse og er kommet markant tættere på hinanden. Det skaber bedre resultater og øget trivsel, fortæller HR-chef Helle Lund Gregersen i et interview.

Hvorfor valgte I en salgslederuddannelse for 15 afdelingsdirektører?

- Vores ønske var at sikre, at sparekassens ledere kigger i samme retning, når vi i fremtiden snakker salg og salgsledelse. Salgs- og markedschef Claus Godt Hansen fra FU inspirerede os til at lave et lukket hold kun for Middelfart Sparekasse, så vi selv kunne få indflydelse på både forløbet og indholdet. FU har været super gode til at tilpasse til vores ønsker, og vi fik lov at gøre det 'middelfartsk'.

FU har været super gode til at tilpasse til vores ønsker, og vi fik lov at gøre det 'middelfartsk'.

Helle Lund Gregersen
Helle Lund Gregersen - HR-chef, Middelfart Sparekasse

Hvordan forløb samarbejdet med FU?

- For os var det afgørende, at underviserne kendte til sparekassens værdigrundlag og vores strategi. Derfor indledte vi samarbejdet med en workshop, hvor fire af de potentielle deltagere i uddannelsesforløbet sammen med HR kom med deres forventninger til både underviserne og det ønskede udbytte af uddannelsen. 

HR-afdelingen og vicedirektør Peter Møller deltog i hele forløbet for at sikre, at deltagerne kunne relatere det tillærte direkte til sparekassens overordnede strategi. Samtidig kunne han så understøtte deltagerne, når de bagefter skulle omsætte teorien til praksis i hverdagen. Det betød også, at vi forud for modulerne blev involveret i tilrettelæggelsen og kom med indspark til indholdet.

Forløbet har gjort det lettere at være leder, fordi alle nu er helt klar over, hvad sparekassen vil, og hvad vi ikke vil.

Helle Lund Gregersen
Helle Lund Gregersen - HR-chef, Middelfart Sparekasse

Hvilket udbytte har Middelfart Sparekasse og den enkelte deltager fået af forløbet?

- Forløbet har ubetinget skabt en større ensretning for, hvordan begrebet salgsledelse bliver betragtet. Det har gjort det lettere at være leder, fordi alle nu er helt klar over, hvad Sparekassen vil, og hvad vi ikke vil. 

Det er svært at vurdere, hvor meget forløbet konkret har skabt af større bundlinje, men der er ingen tvivl om, at sparekassen har fået tilført ny og brugbar inspiration, og deltagerne har fået en række konkrete værktøjer til at udøve salgsledelse. Den enkelte leder er kommet meget tættere på den enkelte medarbejder, så medarbejdernes styrke og potentiale kommer i spil i hverdagen overfor både kollegaer og ikke mindst kunder.

Kundetilfredshed og en sammentømret ledelse

Under hele forløbet har vi arbejdet med kundetilfredsheden, så vi kan fastholde vores høje kundetilfredshed og gøre den endnu bedre. Vi har for eksempel arbejdet med begreber som god kunderådgivning og excellent kunderådgivning. 

En sidegevinst ved forløbet er, at ledergruppen er kommet markant tættere på hinanden og har skabt langvarige relationer på tværs af sparekassen. Det øger trivslen blandt medarbejderne, og vi er slet ikke i tvivl om, at tilfredse medarbejdere skaber bedre resultater.

Ledergruppen er kommet markant tættere på hinanden og har skabt langvarige relationer på tværs af sparekassen

Helle Lund Gregersen
Helle Lund Gregersen - HR-chef, Middelfart Sparekasse
Dag Kristiansen

Vil du høre mere?

Dag Kristiansen

Ledelse, salg & strategi

+45 8993 3373

dak@finansudd.dk