Uddannelse

Salgsledelse i praksis

 • Ledelse
 • Salg, kommunikation og personlig udvikling

Vil du være blandt landets bedste salgsledere, og kunne omsætte salgsledelse til praksis? Vil du være endnu bedre til at give coaching og sparring til dine medarbejdere - så de holder endnu bedre kundemøder, og I sammen øger salget og kundetilfredsheden i afdelingen?

På Salgsledelse i Praksis får du teori, som du afprøver i praksis, og du får tid til at reflektere over din egen rolle som salgsleder. Få mere af vide om uddannelsen i videoen her:

Salgsledelse i Praksis (SIP) er et 9-måneders uddannelsesforløb for nuværende og kommende ledere og salgsledere. Træning i praksis, læringsgrupper og sparring/coaching med din mentor, er en del af uddannelsens 6 moduler inkl. certificering. Læs om indholdet på de forskellige moduler under Læs mere

Målgruppe

Afdelingsdirektører, souschefer og afdelingsledere, der har ansvaret for salg i afdelingen eller pengeinstituttet.

 

Få overblik over alle FUs lederkurser og -uddannelser

Varighed 11 dage
Prisen er eksklusiv ophold og forplejning.
Målgruppe
Leder
Fagansvarlig Dag Kristiansen
Koordinator Louise Kirch Svendsen
Styrk din virksomhed og dine salgsledere med et salgsforløb, der er skræddersyet jeres situation og behov. Vi står klar til en dialog om, hvordan vi kan hjælpe jer videre.
Kontakt Dag Kristiansen
Pris: 42.800 kr. 56.900 kr. for ikke-medlemmer
Prisen er eksklusiv ophold og forplejning.
Interesseliste
Kontakt os for at tilmelding til interesseliste.
Læs mere

 

15 afdelingsdirektører har fået et fælles sprog for salgsledelse og er kommet markant tættere på hinanden. Det skaber bedre resultater og øget trivsel, fortæller HR-chef Helle Lund Gregersen i et interview. Læs om det øget resultater og trivsel i Middelfart Sparekasse 

Se video med uddannelsens fagansvarlige Dag Kristiansen:

 

Uddannelsen består af tre spor:

 • Fælles læring består af 11 kursusdage, hvor vi tager udgangspunkt i din hverdag og cases fra det virkelige liv - og tilfører relevant og brugbar teori.
 • Læring i praksis består af konkrete træningsopgaver, så du får forankret det, du har lært og allerede under forløbet kan se en effekt i form af øget salg og indtjening i dit pengeinstitut.
 • Personlig læring hvor du er i fokus. Du udarbejder en personlig handlingsplan og får desuden 2 DiSC-profiler, en 360 graders måling og er med i en læringsgruppe med 2 medstuderende, hvor I sparrer med hinanden og hjælper hinanden i mål.

KICK-OFF OG FORBEREDELSE

Du får en introduktion til hele uddannelsesforløbet:

 • Metode og form
 • Centrale elementer i uddannelsen
 • Gensidig forventningsafstemning
 • Forberedelse til modul 2*

*Du får tilsendt personprofilerne Garuda Kompetenceprofil og Everything DiSC WorkPlace og Everything DiSC Work of Leaders inden Modul 1.

Du bliver introduceret til 'din personlige plan', som er et gennemgående værktøj på uddannelsen. Din personlige plan giver dig mulighed for at overveje og planlægge din egen udvikling. Du får eksempler på udviklingsområder, tager stilling til dine egne udviklingsbehov og lægger en plan for, hvordan du sikrer den nødvendige kompetenceudvikling både personligt og fagligt.

MODUL 1: DIG SOM SALGSLEDER

Målet er, at du bliver bevidst om, hvordan du agerer, kommunikerer og udvikler dig som salgsleder. På modul 2 får du også en individuel tilbagemelding på din DiSC-profil.

Dag 1:
Din mentor deltager sammen med dig på den første dag. Målet er, at både du og din mentor får et fælles afsæt og møder de andre deltagere på holdet. Der bliver mulighed for at danne netværk og udveksle ideer og erfaringer, som du kan bruge i din personlige plan og i samarbejdet mellem dig og din mentor under hele uddannelsen.

 • Styrkebaseret ledelse – hvad er det? Indlæg ved ekstern indlægsholder.

Dag 2 og 3:

De efterfølgende to dage sætter vi fokus på dig som salgsleder og på din rolle i pengeinstituttet på både strategisk, taktisk og operativt niveau.

Vi har fokus på disse emner:
 • Hvad er god salgsledelse og hvad brænder du for?
 • Hvornår er du en succes som salgsleder?
 • Hvad er en salgskultur?
 • Hvilken persontype er du, og hvordan bruger du dine styrker og tackler dine udfordringer?
 • Aktiv brug af Garuda kompetenceprofil som et udviklingsværktøj
 • Hvordan sætter du mål og når dem?
 • Hvad kendetegner den gode forhandler?
 • Hvordan lægger du en god salgsstrategi
 • Til næste modul får du til opgave at vælge nogen omkring dig, der skal give dig feedback på din adfærd via et spørgeskema. Det vi kalder en 180 graders måling.

MODUL 2: KUNDEFOKUSERET SALGSLEDELSE

Målet er, at du bliver bevidst om din egen adfærd og prioritering i hverdagen og sætter den i forhold til de krav dit pengeinstitut, dine medarbejdere og kunderne har til dig som salgsleder. Du bliver præsenteret for resultatet af din 180 graders måling, som danner baggrund for det, vi arbejder med på modulet.

Vi har fokus på disse emner:
 • Hvad er selvledelse – hvordan leder du dig selv?
 • Hvad er salgsplanlægning og hvordan er du effektiv?
 • Hvornår er du i flow – hvornår er du stresset?
 • Hvad er dine styrker som salgsleder – hvad er dine udfordringer?
 • Hvordan driver du kundefokuseret salgsledelse?
 • Hvordan segmenterer du dine kunder?

Hvordan sikrer du loyale kunder, der anbefaler dig og dine kollegaer til andre?  

MODUL 3: AKTUELT TEMA

Vi drøfter et aktuelt emne/dilemma. Det skal være et emne, der er relevant og aktuelt for dig som deltager. Det kan være en udfordring, du står over for eller en videndeling af best practice på et bestemt område. 

MODUL 4: SALGSLEDELSE AF MEDARBEJDERE

Målet er, at du bliver bevidst om at salgslede dine medarbejdere både individuelt og som et team. Hvad er den enkelte medarbejders styrker, og hvordan bringer du dem i spil - også set i en sammenhæng med teamets styrker og udfordringer.

Vi tager udgangspunkt i Situationsbestemt ledelse samt DiSC personprofilen. Du kommer til at arbejde med egne cases og med gensidig inspiration. Vi udfordrer hinanden, og du videreudvikler dine værktøjer og din adfærd, så du og dine medarbejdere bliver endnu stærkere. Casen kan være:

 • Hvordan måler du dine resultater i pengeinstituttet?
 • Hvordan holder du samtaler med dine medarbejdere og teams?

Vi har fokus på disse emner:

 • Situationsbestemt ledelse og DiSC
 • Hvad er god 1:1 ledelse, og hvad er god team ledelse?
 • Hvordan skal du følge med eller følge op på dine medarbejdere?
 • Hvad er god motivation?
 • Hvordan fejrer du succes eller fiasko?
 • Hvordan skaber du gode salgsresultater igennem andre?
 • Hvordan fungerer et reflekterende team?
 • Hvad er løsningsbaseret coaching?  

MODUL 5: DIG SOM SALGSCOACH

Målet er, at du bliver bevidst om din salgslederrolle for at skabe og vedligeholde en salgs- og feedback-kultur. Du får igen en 180 graders måling, hvor du denne gang bliver vurderet på din adfærd i forhold til din personlige plan. Vi træner i at give feedback til hinanden med baggrund i netop denne måling. Vi sætter fokus på værdien af feedback til dine medarbejdere i dagligdagen – både med den styrkebaserede tilgang (for at sikre de bedste bliver endnu bedre), samt den problemløsende tilgang når dette er påkrævet.

Vi har fokus på disse emner:

 • Hvornår er du sparringspartner – hvornår er du coach?
 • Hvordan giver du feedback til dine medarbejdere i forhold til deres DiSC-profil?
 • Hvordan modtager du selv feedback?
 • Hvornår bruger du styrkebaseret/problemløsende coaching?
 • Hvordan giver du feedback på fysiske og digitale kundemøder?
 • Hvordan skaber du positive forandringer?
 • Hvordan skaber du høj kundetilfredshed, høj medarbejdertilfredshed og gode salgsresultater? 

MODUL 6: CERTIFICERING

Målet er, at du bliver certificeret med baggrund i din personlige plan og selvrefleksion, samt at du sammen med din læringsgruppe viser, at du både har givet og modtaget udviklende feedback under hele forløbet. Til certificeringen deltager din leder/mentor.

 

Få overblik over andre lederkurser og -uddannelser i Ledelseslandskabet

Virksomhedens udbytte

I får en salgsleder, som via træning i praksis har lært at prioritere sin tid til salgsledelse og kan hjælpe sine medarbejdere med deres prioritering.

For pengeinstituttet betyder det, at salgslederen evner at udvikle og få de enkelte medarbejderne til at yde deres bedste, hvilket øger medarbejdertilfredshed, indtjeningen og ikke mindst kundetilfredsheden.

Deltagerens udbytte

Som deltager får du værktøjer til at motivere dine medarbejdere, så de yder en endnu mere professionel rådgivning, der skaber øget salg og samtidig sikrer øget kundetilfredshed.

Du lærer at give og modtage udviklende feedback. Du anvender bevidst dine personlige styrker, kender dit udviklingspotentiale og bruger dette i praksis.