Uddannelse

Bestyrelsesuddannelse

  • Bestyrelse og finansiel regulering
  • Økonomi i pengeinstitutter
  • Øvrige

Et solidt fundament for bestyrelsesarbejde i pengeinstitutter

At sidde i bestyrelsen for et pengeinstitut adskiller sig på mange måder markant fra andre bestyrelsesposter. Der stilles høje krav til bestyrelsesmedlemmer i pengeinstitutter, da de skal lede betydningsfulde virksomheder i en sektor præget af kompleksitet, intens regulering og hastig forandring.

Derfor er bestyrelsesarbejdet også tilsvarende betydningsfuldt og giver mulighed for væsentlig indflydelse.

På grundforløbets fire moduler bliver du klædt på til at forstå og forholde dig til bestyrelsens ansvar og opgaver og bidrage til værdiskabende bestyrelsesarbejde i et pengeinstitut. 

Nye bestyrelsesmedlemmer i finansielle virksomheder skal gennemføre et obligatorisk grundkursus i bestyrelsesarbejde senest 12 måneder efter, de er tiltrådt. 

Finanssektorens Uddannelsescenter har siden 2012  uddannet hundredvis af bestyrelsesmedlemmer og er godkendt som udbyder af det obligatoriske grundkursus for nytiltrådte bestyrelsesmedlemmer i pengeinstitutter. 

 

Hele vejen rundt på 4 moduler

Grundforløbet består af 4 moduler, hvoraf modul 1 og 2 er lovpligtige. Uddannelsen består af fremmødedage og en mængde virtuel læring. Du kan klikke på modulerne for at læse mere og tilmelde dig.

Ønsker du at tilmelde dig alle 4 moduler og derved opnå 5% rabat, kan du kontakte Tina Bæhrenz Damgaard.

Se velkomstvideo, hvor Line Bagger Bendix fortæller om FUs bestyrelsesuddannelse:

Bestyrelseskompetencer 2022

På oversigten herunder ser du et samlet overblik over mulighederne, der også rummer grundkurset med årets datoer og bestyrelsesevaluering, som vi tror på bliver et endnu mere centralt redskab for kompetenceudvikling fremadrettet.

Målgruppe
Bestyrelse
Koordinator Tina Bæhrenz Damgaard
OBS: Tilmelding sker via de enkelte moduler via links i beskrivelsen.

Virksomhedens udbytte

Efter bestyrelsesuddannelsens fire moduler kommer deltageren hjem med større indsigt i bankfaglig teori og praktiske redskaber til de mange facetter af bestyrelsesarbejdet i et pengeinstitut.

Med den rette indsigt og redskaber kan en kompetent bestyrelse lede, støtte og inspirere den daglige ledelse og dermed proaktivt påvirke virksomheden i en konstruktiv retning.

Med indsigt i blandt andet regulatoriske forhold, bestyrelsesansvar, kredit, kapital, likviditet, markedsrisiko, it og risikostyring, det strategiske arbejde samt god selskabsledelse kan bestyrelsen aktivt kvalificere instituttets forretningsmodel og strategi.

Deltagerens udbytte

Med denne bestyrelsesuddannelse øger du dit kompetenceniveau og får en direkte anvendelig viden og inspiration til bestyrelsesarbejdet. Forløbet er inkl. det obligatoriske grundkursus for nye bestyrelsesmedlemmer i pengeinstitutter.