FU følger myndighedernes anbefalinger og anvisninger, når vi mødes fysisk. Læs mere i vores FAQ
Uddannelse

Bestyrelsesuddannelse

  • Bestyrelse og finansiel regulering
  • Økonomi i pengeinstitutter
  • Øvrige

Obligatorisk grundkursus i bestyrelsesarbejde

Nye bestyrelsesmedlemmer i finansielle virksomheder skal gennemføre et obligatorisk grundkursus i bestyrelsesarbejde senest 12 måneder efter, de er tiltrådt. 

På grund af udbruddet af coronavirus, og de forholdsregler, der bliver taget, åbner Finanstilsynet nu op for dispensation for 12 måneders fristen.

Læs mere om dispensationen

 

Skab tryghed i bestyrelsesarbejdet og øg mængden af fælles viden med dette kursus

FU er godkendt som udbyder af det obligatoriske grundkursus for nytiltrådte bestyrelsesmedlemmer i finansielle virksomheder.

Grundkurset består af 2 moduler (modul 1 og 2) med fremmøde og en mængde virtuel læring. Klik på modulerne for at læse mere og tilmelde dig.

Ønsker du at tilmelde dig alle 4 moduler og derved opnå 5% rabat, kan du kontakte Tina Bæhrenz Damgaard.

 

 

 

Tilvalg til obligatorisk grundkursus

Ud over de lovpligtige elementer udbyder vi 2 ekstra moduler om strategi og den værdiskabende bestyrelse. Det er helt centrale områder for ledelsen af en moderne virksomhed – ikke mindst i en sektor i rivende udvikling.
Klik på de enkelte moduler for at tilmelde dig.

 

Se velkomst-video, hvor Line Bagger Bendix fortæller om FUs bestyrelsesuddannelse:

 

Målgruppe
Bestyrelse
Koordinator Tina Bæhrenz Damgaard
OBS: Tilmelding sker via de enkelte moduler via links i beskrivelsen.
Læs mere

 

Grundkursets opbygning

Grundkurset består af to moduler med fremmøde og en række virtuelle elementer:

  • Hvidvaskbekæmpelse
  • IT
  • Operationelle risici
  • Tilsynsdiamant
  • Finansiel rapportering

Før hvert modul er der en virtuel forberedelse. Virtuel læring er meget fleksibelt i forhold til bestyrelsesmedlemmernes travle kalendere og styrker læringen på fremmødedagene.

Alle undervisere har dyb faglig indsigt og valgt ud fra deres evne til at formidle læringen, så den er relevant i forhold til bestyrelsesarbejdet. Flere undervisere har selv relevant bestyrelseserfaring.

Vælg det spor, der passer dig bedst

Vi har valgt at udbyde grundkurset i to spor. Det giver en god dynamik i undervisningen, at de deltagende pengeinstitutter har en vis størrelsesmæssig ensartethed – for eksempel i forhold til spørgsmål, drøftelser, opgaver og refleksioner.

Det ene spor er derfor tiltænkt pengeinstitutter i gruppe 4 og de mindste i gruppe 3, mens det andet spor er tiltænkt større gruppe 3-institutter og pengeinstitutter i gruppe 2. Se Finanstilsynets definition på pengeinstitutternes størrelsesgruppering.

Uanset hvilket spor du vælger, får du den nødvendige læring. Det betyder også, at du uden problemer kan følge et andet spor, hvis du skulle være forhindret i at deltage i det spor, som umiddelbart er tiltænkt den størrelse pengeinstitut, som du er tilknyttet.

 

Virksomhedens udbytte

Efter bestyrelsesuddannelsens fire moduler kommer deltageren hjem med større indsigt i bankfaglig teori og praktiske redskaber til de mange facetter af bestyrelsesarbejdet i et pengeinstitut.

Med den rette indsigt og redskaber kan en kompetent bestyrelse lede, støtte og inspirere den daglige ledelse og dermed proaktivt påvirke virksomheden i en konstruktiv retning.

Med indsigt i blandt andet regulatoriske forhold, bestyrelsesansvar, kredit, kapital, likviditet, markedsrisiko, it og risikostyring, det strategiske arbejde samt god selskabsledelse kan bestyrelsen aktivt kvalificere instituttets forretningsmodel og strategi.

Deltagerens udbytte

Med denne bestyrelsesuddannelse øger du dit kompetenceniveau og får en direkte anvendelig viden og inspiration til bestyrelsesarbejdet. Forløbet er inkl. det obligatoriske grundkursus for nye bestyrelsesmedlemmer i pengeinstitutter.