Lille spejl på væggen der...

Frøs Sparekasse har sat en ny retning for ledelse. Derfor har sparekassen sat gang i et udviklingsforløb, hvor lederne får lejlighed til at se sig selv i spejlet.
Sådan lyder det i eventyret, hvor spejlet angiveligt fortæller sandheden om den, der bliver spejlet. Lederne i Frøs Sparekasse har på flere måder set sig selv i spejlet. Hvad er det så for en leder, de får øje på?

Der er ikke blevet opsat flere spejle på væggene i filialerne eller på det nyrenoverede hovedkontor i Rødding. Det er en helt anden slags spejle, medarbejderne i Frøs Sparekasse har benyttet sig af. Spejlingen opstår i forbindelse med et lederudviklingsforløb, som sparekassen i samarbejde med Finanssektorens Uddannelsescenter (FU) har igangsat.

Forløbet handler om, at Frøs Sparekasse gerne vil begynde at inddrage lederevalueringer, som netop fungerer som en spejling af, hvad andre opfatter som ledernes stærke og svage sider. Evalueringerne bliver på den måde et værktøj til at udvikle lederne.

Tydelige ledelsesværdier giver værdi og retning

Sammen med konsulenter fra FU har Frøs Sparekasse formuleret fem ledelsesværdier med udgangspunkt i deres nye strategi, som de har kaldt "Kurs 22". Værdierne giver lederne et tydeligt billede af, hvad der er god ledelse i organisationen, og dermed også hvad der forventes af dem i hverdagen. Værdierne danner grundlag for en lederevaluering, som tilbyder hver leder en spejling af, hvordan andre oplever, at de udlever værdierne og dermed understøtter strategien i praksis.

"Lederevalueringerne giver en pejling på, hvor vi samlet som ledergruppe har behov for at løfte os kompetencemæssigt."

Joan Koeck Mortensen, HR-chef i Frøs Sparekasse

"Hvis ikke vi havde været igennem arbejdet med at beskrive vores ledelsesværdier sammen, så ville vi nok gå rundt med hvert vores billede af, hvad god ledelse er i forhold til vores strategi," fortæller HR-chef i Frøs Sparekasse, Joan Keck Mortensen, og fortsætter: 

"De fem ledelsesværdier har givet os et klart, fælles sprog og en retning for god ledelse i sparekassen. Værdierne giver svar på: Hvad står vi for? Hvad guider vores adfærd? Og hvordan vil vi opleves af vores medarbejdere?"

Beskrivelse af lederudvikling i Frøs Sparekasse

  • Udvikling af ledelsesgrundlag (ledelsesværdier)
  • 180 graders måling på værdierne udsendes og besvares
  • Møde for ledere
  • Lederevalueringer og individuelle samtaler
  • Undervisningsdage for hele ledergruppen
  • Gennemførelse af nye lederevalueringer med henblik på at se den enkeltes udvikling

Chefgruppen i Frøs Sparekasse lavede et første udkast, hvorefter FU faciliterede et kickoff, hvor hele ledergruppen blev involveret i at beskrive god lederadfærd i lyset af værdierne. Målet var, at ledergruppen blev konkret og fik sat ord på ”hvad skal jeg gøre?” og ”hvad betyder det i praksis for prioritering af min tid i min hverdag som leder?” Lederne måtte kigge ind i sig selv og vurdere, hvad de hver især havde behov for at træne og udvikle.

Object reference not set to an instance of an object.

Hvad ser de i spejlet?

Lederevalueringen blev skræddersyet til Frøs Sparekasse på baggrund af deres nye ledelsesværdier og ønsker til den gode adfærd som leder. Den har givet indblik i den enkelte leders kompetencer og adfærd set fra både deres eget, medarbejdernes og chefens perspektiv. På den måde har evalueringen afdækket forskelle mellem lederens egen og omgivelsernes opfattelse af lederen i forhold til de nye ledelsesværdier.


"Det var vigtigt for os at få det skræddersyet og ikke vælge en generisk bred lederevaluering," siger Joan Keck Mortensen og fortsætter:

"Vi spørger ind til, hvordan medarbejderne oplever lederen ud fra de værdier, vi i ledergruppen har defineret som vigtige. Det er her, vi viser overfor medarbejderne, at det er vigtigt for os, at lederne arbejder med strategien og lever op til den gennem adfærd i hverdagen. Endvidere har lederevalueringerne givet en pejling på, hvor vi samlet som ledergruppe har behov for at løfte os kompetencemæssigt. Dermed danner evalueringerne en ramme for, hvilke områder vi ledelsesmæssigt træner og prioriterer lederuddannelse i sparekassen."

"De første resultater er begyndt at vise sig. Fra filialer med ledere, der har fået afsat kunder og dermed har mere tid til ledelse, ser vi yderligere vækst på bundlinjen."

Grethe Harmuth, erhvervsdirektør, Frøs Sparekasse

For Frøs Sparekasse har det været vigtigt at gøre formålet med at arbejde med ledelsesværdier og lederevalueringer tydeligt. "Det har været vigtigt at slå fast, at det, lederne hidtil har gjort, ikke har været forkert. Der var et stærkt fundament. Og nu skal lederskabet løftes til et nyt niveau. Uanset om man er ny eller erfaren leder, er det vigtigt at reflektere over og arbejde med sig selv som leder," understreger HR-chefen.

Mere tid til ledelse giver vækst på bundlinjen

Figuren viser et eksempel på et af spørgsmålene, som indgår i lederevalueringen. Resultatet giver et overblik over, hvordan "Hans Hansen" arbejder bevidst med egen personlige læring og refleksion.

Lederevalueringen har givet et overblik over ledernes vigtigste udviklingsområder og styrker. Suppleret med en tidsregistrering, hvor lederne har fået et overblik over, hvordan de faktisk anvender tiden i hverdagen, har det dannet grundlag for en dialog med nærmeste leder om, hvordan den enkelte leder kan udvikle sig.

Vil du vide mere om lederevalueringer? Så læs med her

Det har været en intensiv proces. De er dog i sparekassen enige om, at det er hele investeringen værd. Der er lavet specifikke udviklingsplaner sammen med den enkelte leder. Vigtigt i denne proces er anerkendelsen af den enkelte leders styrker, som er det fundament, der bygges videre på. Lederne er blevet opfordret til at fortsætte det gode arbejde, reflekterer både HR-chef Joan Keck Mortensen og erhvervsdirektør Grethe Harmuth.

Strategien lægger op til, at en leder skal have tid til både at være medarbejdernes træner og sparringspartner. Det har den konsekvens, at lederne fremover ikke skal have lige så mange kunder som førhen. Der bliver stillet større krav til lederne om at kunne udvikle afdelingen og den enkelte medarbejder – for medarbejderne vil faktisk gerne have ledelse og udvikles.

Sparekassen oplever, at rådgiverne er glade for, at chefen faktisk har tid til at være der for dem, når de har brug for det. Udviklingssamtaler med medarbejderne har fået en anden værdi med fokus på adfærd, indsatser og resultater, og der arbejdes på forskellig vis med at skabe et stærkt læringsmiljø som en vigtig del af strategien. Lederne er blevet klædt på til at være mere nysgerrige og have mod til at udfordre medarbejderne, ligesom de er blevet opmærksomme på, hvordan de agerer som træner og coach i en travl hverdag. Omfattende udviklingsplaner er afløst af små læringssprint, hvor den enkelte træner adfærd.


"De første resultater er begyndt at vise sig. Fra filialer med ledere, der har fået afsat kunder og dermed har mere tid til ledelse, ser vi yderligere vækst på bundlinjen," fortæller erhvervsdirektør Grethe Harmuth. Det faglige er stadig i fokus i forhold til sparring med medarbejderne, og lederne skal ikke trækkes væk fra virkeligheden. Det handler om at finde en god balance mellem ledelse og faglighed. 

Og mere udvikling...

Udviklingsforløbet fortsætter i 2020 sammen med FU. Her kobles forandringsledelse sammen med den digitale omstilling – naturligvis skræddersyet i forhold til sparekassens strategi og ledelsesværdier.

 

Lars Munch Svendsen

Vil du høre mere?

Lars Munch Svendsen

Ledelse, salg & strategi

+45 8993 3299

lms@finansudd.dk