Nye e-learning-kurser i Investering

På denne side kan du se, hvilke e-learning-kurser der senest er blevet genudgivet inden for investering.

November 2018

Opdateret kursus på Børsnoterede aktier

E-learning-kurset er opdateret, så det lever op til det netop vedtagne lovforslag om Aktiesparekontoen. Indholdet på kurset er opdelt i mindre moduler, og det er i modulet om Beskatning af aktier, at du finder viden om Aktiesparekontoen.

 • Aktier generelt
 • Kapitalfremskaffelse
 • Afkast og nøgletal
 • Prisfastsættelse og risici
 • Beskatning af aktier
 • Aktiesparekonto

 Gå til det nye opdaterede e-learning-kursus i Børsnoterede aktier.

 

April 2018

Nyt e-learning-kursus Rådgivning generelt

E-learning-kurset på Rådgivning generelt er opdateret. Indholdet på kurset er opdelt i mindre moduler, som er 

 • Investeringsrådgivning
 • Forbered din behovsafdækning
 • Behovsafdækning på kundemødet

Ved at gennemføre kurset får du et overblik over, hvordan du kan gennemføre en fuldstændig behovsafdækning på investeringsområdet.

Gå til det nye e-learning-kursus i Rådgivning generelt.

 

December 2017 

Nyt e-learning-kursus i Relevant lovgivning

Vi har lanceret det nye e-learning-kursus Relevant lovgivning, som er opdateret med de nye MiFID ll regler. Vi har opdelt kurset i mindre moduler i pensionen.

 • Investorbeskyttelse
 • Øvrige ændringer efter MiFID II
 • Risikomærkningen
 • Markedsmisbrug

Gå til det nye e-learning-kursus i Relevant lovgivning.

 

December 2017

Nyt e-learning-kursus i Puljeordninger

Målet med dette e-learning-kursus er at sikre, at du kender de regler der gælder, når dine kunder placerer midler i en puljeordninger.

Kurset beskriver de regler, der gælder for pengeinstituttets puljeordninger og behandler følgende emner:

 • Oplysningskrav
 • Garantiformuens dækning
 • Spredningskrav
 • Afkastopgørelse
 • Omkostninger

Gå til det nye kursus om Puljeordninger.

 

November 2017

Nyt e-learning-kursus i Økonomisk forståelse

For at skabe en større sammenhæng mellem vores testmiljø og vores e-learning-kurser har vi netop lanceret et nyt e-learning-kursus, som omhandler Økonomisk forståelse. Kurset omfatter alle de læringsmål, som der stilles spørgsmål til i dokumentations-testen om Økonomisk forståelse. Kurset består af 4 mindre moduler, som også kan tages hver for sig. Modulerne er følgende:

 • Investeringsrådgivning
 • Værdipapirhandel
 • Spredning
 • Porteføljesammensætning

Kurset erstatter det gamle e-learning-kursus Portefølje. Samtidig indeholder kurset elementer fra kurserne Investering Generelt og Rådgivning Generelt.

Gå til det nye kursus i Økonomisk forståelse.

 

November 2017

Releancering af 2 e-learning-kurser

E-learning-kurserne om

er blevet opdateret, og indholdet er blevet opdelt i mindre moduler. 

 

 April 2016

Nyt e-learning-kursus i Investeringsforeninger

Dette e-learning-kursus giver dig den nødvendige viden til at rådgive dine kunder om investering i investeringsforeningsbeviser. Kurset er speak- og animationsbaseret og tilsat forskellige små opgaver, der giver dig mulighed for at tjekke din læring undervejs. Det består af følgende 4 moduler:

 • Generelt om investeringsforeninger
 • Beskatning af investeringsforeninger
 • Afkast og omkostninger i investeringsforeninger
 • Strategi og risiko i investeringsforeninger

Denne struktur svarer til kompetencekravene for investeringsforeninger på FU’s kompetenceafklaringstest.

Gå til det nye kursus i Investeringsforeninger.

 

Februar 2016

Nyt e-learning-kursus i Obligationer

Det tidligere e-learning-kursus om obligationer erstattes nu af et nyudviklet kursus, der hjælper dig med at forstå obligationer som investeringsobjekt. Du får indblik i, hvad der ligger til grund for en obligations værdi og de omkostninger, der er forbundet med handel. Desuden får du en viden om, hvordan det forventede afkast kan beregnes, og om den risiko, der er forbundet med de forskellige former for obligationer. Endelig ser vi på nøgletallet varighed samt de gældende regler om beskatning af det afkast, investor opnår fra obligationsinvesteringen.

Kurset består af 5 moduler, som du kan tage enkeltvist eller samlet – alt efter behov:

 • Generelt om obligationer
 • Udstederrisiko på obligationer
 • Afkast på obligationer
 • Renterisiko på obligationer
 • Beskatning af obligationer


Strukturen svarer til læringsmålene for obligationer på FUs kompetenceafklaringstest.
Gå til det nye kursus i Obligationer.

 

December 2015

Nyt e-learning-kursus i Børsnoterede Aktier

Kurset Aktier, som tidligere bestod af ét langt forløb, er nu erstattet af Børsnoterede Aktier og består af 5 moduler, som du kan tage enkeltvist eller samlet - alt efter behov.

 • Aktier generelt
 • Kapitalfremskaffelse
 • Afkast og nøgletal
 • Prisfastsættelse og risici
 • Beskatning af aktier

Denne struktur svarer til kompetencekravene for børsnoterede aktier på FUs test for kompetenceafklaring.

Gå til det nye e-learning-kursus i Børsnoterede Aktier.