Enkeltstående e-kurser

Tiden kalder på fleksible løsninger til læring. E-learning er fleksibel læring, som står alene og dækker medarbejderens umiddelbare og hurtige læringsbehov.

70 e-kurser 24/7

Med godt 70 opdaterede og driftssikre e-learning-kurser på finansfaglige områder opfylder vi mange forskellige behov, når de opstår 24/7.

Som en del af et forløb (blended learning)

Vores e-learning-kurser indgår ofte i blendede forløb med fysiske kurser, workshops og lignende.

Her dækker de typisk de mere basale færdigheder som grundlæggende teori, mens de traditionelle kurser bygger oven på med debatter, udvikling, sparring og øvelser, som kræver, at vi er fysisk til stede i det samme rum.

Flipped learning giver blended learning

Flipped learning er en meget populær metode inden for moderne pædagogik, som vi benytter os af på en stadig større del af vores kurser og uddannelser.

Ved at blande den fysiske undervisning med videoklip, præsentationer, e-learning-moduler mv. gør vi en stor del af den fælles, teoretiske gennemgang fra undervisningslokalet til uafhængig individuel forberedelse.

På den måde skal deltagerene selv sikre, at den grundlæggende teoretiske base er på plads inden det fysiske kursus, så vi kan anvende tiden i det fysiske undervisningslokale mere effektivt til omsætning af teori til praksis.

Systemtræning

Det kræver en stor indsats at introducere nye it-systemer for alle medarbejdere.

Med vores erfaring og værktøjer fokuserer vi på at få medarbejderne til at forstå de nye processer og handlinger frem for blot at vise en masse skærmbilleder.

Skræddersyet til din virksomhed

Søger du et e-learning-kursus, som vi ikke har på hylden, så giv os gerne et tip. Så vurderer vi, om der er et generelt behov for det, du søger, eller vi laver et forslag til, hvordan vi bedst kan hjælpe dig med at dække dit behov.

I tæt samarbejde med vores kunder sammensætter vi unikke, målrettede løsninger, som dækker præcist deres behov.

Med et skræddersyet e-learning-kursus kan du klæde dine medarbejdere på, når I skal:

  • Lancere et nyt it-system
  • Udbrede jeres forretningsgange
  • Sætte fokus på et særligt finansfagligt område

Vi har mange års erfaring med at udvikle e-learning for en lang række kunder i forskellige brancher. Pædagogisk følger vi grundigt med i, hvad der rører sig, og har dermed en god idé om, hvad der virker.

Vi har i samarbejde med FU lavet et e-learning-kursus om bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering, som er målrettet Sydbank. Det indeholder flere spor og er på den måde fleksibelt i forhold til de forskellige målgrupper, vi har i banken. Ideen er, at det ses i mindre grupper, og at der i e-learning-kurset er opgaver undervejs, som lægger op til dialog i forhold til målgruppens hverdag.

Medarbejderne er meget tilfredse med kurset, der formidler kendskabet til bankens forretningsgange og arbejdsprocedurer på en forståelig og anvendelig måde. Ved mindre ændringer i opgaverne kan vi hvert år forny e-learning-kurset, så det kan gennemgås flere gange, uden at det virker som ren gentagelse.

Britt Salomonsen
Britt Salomonsen  - Uddannelseschef, Sydbank