Bliv klogere på talent og talentudvikling

I forbindelse med Finanssektorens Lederdag 2017 udkom denne publikation om fremtidens talent og talentudvikling. Den er blevet til i et samarbejde mellem FU og professor Lene Tanggaard fra Aalborg Universitet.

FUs medlemmer er gennem de senere år blevet mere og mere optaget af talent og talentudvikling. Virksomhederne erkender, at det er det, der skal skabe differentiering, og at succes fremadrettet i høj grad handler om at have de dygtigste medarbejdere. Derfor er og bliver talent og talentudvikling centralt.

Læs online-versionen af publikationen "Talentudvikling – Skab succesfulde talentmiljøer med ledelsesfokus".


Sammen med professor Lene Tanggaard fra Aalborg Universitet gennemførte FU et studie om talent og talentudvikling, hvor vi samlede vigtige input, forskellige perspektiver og relevant litteratur på området. Resultater og analyse heraf er nu samlet publikationen Talentudvikling - Skab succesfulde talentmiljøer med ledelsesfokus, som udkom i forbindelse med Finanssektorens Lederdag den 20. november 2017 med temaet Talentudvikling.


Publikationen er krydret med tegninger af tegneserieforfatteren Peter Pedersen, som er kendt for striben Im Beruf, der kører fast på Weekendavisen.

I en undersøgelse, som FU gennemførte i 2014 om HRs fremtidige rolle, kom det frem, at både HR og direktioner så talentudvikling som en af de vigtige opgaver for HR og en opgave, som bør få mere og mere fokus.

Studiets overordnede formål

Det overordnede formål med studiet er at gøre vores medlemmer og os klogere på to spørgsmål:

  1. Hvad er talent og talentudvikling?

  2. Hvad kendetegner fremtidens talent i den finansielle sektor?

Der findes ikke ét entydigt svar på spørgsmålene, og studiet kommer bredt omkring for at gøre os alle klogere og inspirere til at arbejde med talentudvikling i relation til den fremtid, som vi går i møde. Sektoren står overfor så markante forandringer, at det, der kendetegner et talent i dag, ikke kendetegner et talent i morgen.

 

Dit udbytte

Publikationen og Lederdagen har til formål at inspirere vores medlemmer og os i det fremtidige arbejde med talent og talentudvikling.

Du bliver mere afklaret og dygtigere til at arbejde med talent og talentudvikling, uanset om du er en del af de øverste ledelseslag, HR eller mellemleder. I sidste ende vil det hjælpe dig med at skabe gode forretninger og succes for virksomheden og for den enkelte medarbejder.

Lidt mere om studiet

For at komme godt omkring vores undersøgelsesspørgsmål vil vi benytte flere metoder og kilder: litteratur-studie og desk research (teorier og allerede eksisterende studier om talent og talentudvikling), kvantitativ undersøgelse, kvalitativ undersøgelse, cases, involvere sektoren, eksperter, associates, forskellige kollegaer på FU og øvrige interessenter.

 

Læs online-versionen af publikationen "Talentudvikling – Skab succesfulde talentmiljøer med ledelsesfokus".