FU følger myndighedernes anbefalinger og anvisninger. Læs mere i vores FAQ
Seminar og temadag

Complianceseminar

  • Jura
  • Kredit
  • Økonomi i pengeinstitutter

Indhold

På Complianceseminaret i Skanderborg den 17. juni 2021 kommer du til at opleve et panel af indlægsholdere fra myndigheder, pengeinstitutter og advokater! 

Markedsmisbrug:
Med fokus på investeringsområdet skal vi høre David Moalems oplæg om markedsmanipulation, mens Lone Frederiksen, Sydbank og Claus Ditlev Poulsen fra Nykredit deler deres praktiske erfaringer med tilsynsbesøg vedrørende overvågning og uddannelse på markedsmisbrugsområdet.

Produktgodkendelse:
Temaet præsenteres fra tre forskellige vinkler. Sammen med Kåre Valgreen fra Finans Danmark ser vi på de nye samfundsforudsætninger, som er udvidet til også at omfatte investeringsprodukter. Thomas Valentiner fra Sparinvest giver os inspiration til håndtering af samfundsforudsætningerne, som kræver en formaliseret produktgodkendelsesstruktur, og Jacob Roslyng Andersen fra LOPI vil fokusere på de interessekonflikter, der måtte opstå i produktstyringsprocessen.

Bæredygtighed:
Vi skal også høre Ulrik Løgholdt Poulsen og Maria Birkvad fra Finans Danmark fortælle om bæredygtighed i to henseender:

  • Integration af bæredygtighedsrisici og -faktorer i MiFID II
  • Hvordan de nye rammer for investeringsprodukter fremmer bæredygtige investeringer

Fit & Proper anbefalinger:
Endelig skal vi også dykke ned i compliances rolle i forhold til Finanstilsynets Fit & Proper anbefalinger, og hvad det betyder, når Finanstilsynet i strategien for 2025 angiver kortlægning af ansvar og kompetencekrav til funktionsansvarlige samt forventninger til funktionens opgaver og ressourcebehov som et fokusområde.

Målgruppe
Compliance-ansvarlige og compliance-medarbejdere.

På denne temadag gives mængderabat ved tilmelding af flere deltagere fra samme pengeinstitut: 15 procent rabat på deltager nr. 2 og 25 procent rabat på deltager nr. 3, 4… 
Start 17. juni 2021
Sted Skanderborg Park
Varighed 1 dag
Bemærk, at afholdelsen i oktober er 2 dage. Prisen for denne afholdelse er endnu ikke fastlagt.
Målgruppe
Fagspecialist
Koordinator Tina Bæhrenz Damgaard
Underviser Linda Heath
Pris: 4.372 kr. 5.575 kr. for ikke-medlemmer
Prisen er inklusiv ophold og forplejning. Bemærk, at afholdelsen den 12. - 13. oktober er 2 dage. Pris for denne afholdelse er endnu ikke fastlagt, og program er under udarbejdelse.