FU følger myndighedernes anbefalinger og anvisninger. Læs mere i vores FAQ
Seminar og temadag

Hvidvaskseminar

  • Jura

Den 31. maj holdes med fysisk fremmøde. Hvis du ønsker at deltage online den dag, bedes du senest den 20. maj sende en mail til Tina Damgaard.

Den 1. juni holdes online.

Indhold: 

På dette års hvidvaskseminar zoomer vi ind på data – hvor langt kan vi komme med teknologi? 

Du bliver opdateret af indlægsholdere med forskellige perspektiver; herunder myndigheder, pengeinstitutter og advokater. Blandt andet kan du høre om: 

Status på arbejdet med samfund- og sektorfælles it-understøttelse

Til brug for opbygning af den sektorfælles infrastruktur, som skal understøtte bl.a. pengeinstitutternes arbejde i kampen mod finansiel kriminalitet har Nationalbanken undersøgt, hvorvidt pengeinstitutternes transaktionsdata sammenholdt med forskellige myndighedsoplysninger vil kunne understøtte en mere effektiv indsats i kampen mod finansiel kriminalitet.  

Hør chef for dataanalyse og science Thais Lærkholm Jensen fra Nationalbanken fortælle om undersøgelsen og resultaterne heraf. 

E-nettet fortæller os om status på udvikling af sektorfælles it-løsninger.

I forlængelse af dette vil vi få datacentralperspektiver på samspillet mellem de sektorfælles løsninger og de individuelle løsninger 

Når man skal bygge et hvidvask-set up fra bunden  

Head of Legal Svend Ulrik Riis fra Lunar fortæller, hvordan de har bygget deres hvidvask-setup, og hvilke erfaringer de har gjort sig i processen. 

Terrorfinansiering via digitale kanaler 

Anders Vogelsang fra PET fortæller om, hvilke tendenser PET ser inden for terrorfinansiering - blandt andet via digitale kanaler - og om, hvad de indberetningspligtige skal være opmærksomme på. 

Findes der korruption og bestikkelse i Danmark?

Hør partner Hans Jakob Folker fra Kroman-Reumert fortælle, om der findes korruption og bestikkelse i Danmark, og hvordan det hænger det sammen med bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering. 

Finanstilsynets status på risikovurderingen 

Stig Nielsen fra Finanstilsynet giver blandt andet en status på, hvordan det er gået med 1. indberetning på de 26 parametre til brug for risikovurderingen, og hvordan tilsynet oplever datakvaliteten.  

Nordeas vej til et bedre forsvar 

Hvidvaskansvarlig Anita Nedergaard fra Nordea Danmark fortæller i sit indlæg om, hvordan et af nordens største pengeinstitutter, der har investereret betydelige ressourcer i it-understøttelse, bekæmper hvidvask og terror. Hvilke must-win battles ser Nordea i kampen mod hvidvask- og terror?

 

Målgruppe: 

Ansvarlige for hvidvask- og terrorbekæmpelse, compliancemedarbejdere og andre med særlig interesse for området. 

På dette seminar gives mængderabat ved tilmelding af flere deltagere fra samme pengeinstitut: 15% rabat på deltager nr. 2 og 25% rabat på deltager nr. 3, 4… 

 

 

 

 

Startdato 31. maj 2021
Slutdato 1. juni 2021
Sted Skanderborg Park
Varighed 2 dage
Den 31. maj holdes med fysisk fremmøde (med mulighed for online deltagelse), og den 1. juni holdes online.
Målgruppe
Fagspecialist
Koordinator Tina Bæhrenz Damgaard
Underviser Line Bagger Bendix
Pris: 5.471 kr. 7.029 kr. for ikke-medlemmer
Hvis du deltager online dag 1, fratrækkes prisen ophold og forplejning.