FU følger myndighedernes anbefalinger og anvisninger, når vi mødes fysisk. Læs mere i vores FAQ
Netværk

Netværket FUTURE

  • Øvrige
  • Strategi og forretningsudvikling

Finanssektorens Uddannelsescenter faciliterer et strategisk netværk, der bringer dig på forkant med den digitale udvikling, som har afgørende indflydelse på den finansielle sektor i Danmark.

Netværket inspirerer dig gennem oplæg, case-studier fra andre deltagende institutter, spændende diskussioner og studieture. Vi søger også inspiration i andre brancher.

Du får viden og input, der klæder dig på til at påvirke den strategiske retning for din virksomhed i et både kortsigtet og langsigtet perspektiv.

Hør i denne korte video, hvad deltager Ulrik Schreiner fra Sydbank får ud af at være med i netværket:


Centrale emner for FUTURE-netværket

• Aktuelle og fremtidige tendenser i den finansielle sektor
• Videns- og erfaringsudveksling mellem medlemmerne
• Tendenser fra udlandet, der udfordrer den danske finansielle sektor
• Oplæg fra førende eksperter og praktikere
• Inspiration til udvikling af nye koncepter, strategier og forretningsmodeller
• Bruger- og markedsindsigt

Form

• Fire årlige møder
• Møderne arrangeres og ledes af Finanssektorens Uddannelsescenter og afholdes på Skanderborg Park eller hos en af deltagerne
• Hvert møde består typisk af et indlæg fra en ekspert på området, et indlæg fra en deltager-virksomhed samt en diskussion af et aktuelt emne
• Deltagerne er med til at fastlægge tema og indhold
• En LinkedIn-gruppe, hvor vi løbende deler stof til inspiration, binder netværket sammen.
• Der er mulighed for relevante studierejser (senest har vi fundet inspiration i London og Amsterdam) 

Målgrupper
Leder
HR
Fagansvarlig Søren Laursen
Koordinator Tina Bæhrenz Damgaard
Der er pt. ingen afholdelser – kontakt os for at høre nærmere
Kontakt os
Årligt deltagergebyr er 9.500 kr. for medlemmer og 15.000 kr. for ikke-medlemmer eksklusiv moms. Første netværksmøde er gratis.
Læs mere

 

Pris

Årligt deltagergebyr er 9.500 kr. for medlemmer og 15.000 kr. for ikke-medlemmer ekskl. moms.    

Du har mulighed for at deltage i et netværksmøde, inden du beslutter, om du vil tilmelde dig gruppen.

Kontakt Søren Laursen, Claus Godt Hansen eller Tina Bæhrenz Damgaard, hvis du vil være med i netværket.
                   
Prisen indeholder professionelt indlæg på hvert møde, materialer, rapporter m.v., som udgives af FU-Insights (analyseafdeling på Uddannelsescentret), koordinering og facilitering af aktiviteter, forfriskninger på møderne (frokost, kaffe, aftensmåltid m.v. afhængigt af mødetidspunktet). Der kan dog forekomme ekstra betaling i forbindelse med særlige arrangementer/rejser.                  
                      

 

 

 

Virksomhedens udbytte

Gennem deltagelse i Future Netværket får virksomheden en medarbejder, der er klædt på til at bidrage til virksomhedens strategiske retning på både kort og lang sigt.

Deltagerens udbytte

Netværket inspirerer dig gennem oplæg, case-studier fra omverdenen og spændende diskussioner. Du får viden og input, der klæder dig på til at påvirke den strategiske retning for din virksomhed i et både kortsigtet og langsigtet perspektiv.