FU følger myndighedernes anbefalinger og anvisninger. Læs mere i vores FAQ
Seminar og temadag

Temadag - Den formuende kunde og udvalgte problemstillinger

 • Formuerådgivning
 • Pension

Indhold: 

Temadagen finder sted den 20. maj kl. 9 - 16 (morgenkaffe fra kl. 8.30)

Vi stiller skarpt på en række af de områder, hvor vi fra jer får mange spørgsmål, og på aktuelle ændringer på bl.a. skatteområdet.

Lars Brinch Jørgensen, seniorrådgiver, Nordea | Wealth Services, vil kompetent føre os gennem dagens emner, og der bliver rig mulighed for at udveksle erfaringer via cases på dagen og til dialog om emnerne.

Har du allerede nu konkrete spørgsmål eller problemstillinger, du ønsker belyst på dagen, må du meget gerne sende dem til Pernille på mail: psc@finansudd.dk.

Programpunkter for dagen:

 • Udvalgte nye skattelove er nu vedtaget i folketingssamlingen 2019/20, herunder:
  • Ensartet bo- og gaveafgift ved generationsskifte og indførelse af retskrav på henstand og forlænget henstandsperiode
  • Ophævelse af hovedaktionærnedslaget – hvad så nu er der noget andet vi kan se efter?
 • Aktuelle skatteretlige problemstillinger vedr. virksomhedsordningen.
  • Seneste nyt vedr. virksomhedsskatteordningen
  • Udlån fra virksomhedsordningen (som led i en almindelig forretningsmæssig disposition)
  • Forældrelejligheder i virksomhedsordningen – status og evt. anbefalinger
  • Hvad kan midlerne i virksomhedsordningen bruges til, uden det bliver en hævning? Aktiv /Passiv virksomhed ved anbringelse i solceller og vindmøller – hvad skal der til for, at det er aktiv/passiv
  • Ægtefællesuccession i VSO – hvad skal der til, og hvilke fordele kan der være (Topskat)
  • Værdiansættelse af ejendom – forskel på behandling ved gave (fordel ved gave – efter 6 mdr. accepteres værdi og særeje mulighed) i forhold til et dødsbo – eksempel på ”særlige omstændigheder” – rådgivningsvinklen
 • Hovedaktionærer:
  • ApS eller A/S - Mulighed for kautionspræmie - hvad med at låne virksomheden pengene privat som alternativ til kaution – kan hovedaktionæren få en større risikopræmie?
  • A/B – Stadig en mulighed? Der arbejdes på en ny værdiansættelsesmetode, som skal medregne fremtidige gevinster

Målgruppe:

Fagansvarlige, formuerådgivere, specialister og erfarne rådgivere.

 

På temadagen gives mængderabat ved tilmelding af flere deltagere fra samme pengeinstitut: 15 procent rabat på deltager nr. 2 og 25 procent rabat på deltager nr. 3, 4… 

 

 

 

 

Start 20. maj 2021
Sted Skanderborg Park
Varighed 1 dag
Målgruppe
Fagspecialist
Koordinator Tina Bæhrenz Damgaard
Underviser Pernille Schwartz
Pris: 4.044 kr. 5.138 kr. for ikke-medlemmer
Prisen er inklusiv ophold og forplejning. Prisen er vejledende, indtil endeligt program foreligger.