Seminar og temadag

Temadag Virksomhedspant

  • Kredit
  • Landbrug

Temadagen holdes den 10. september kl. 9 - 12 afsluttende med en let frokost.

Indhold

Temadagen opdaterer dig på de seneste afgørelser, udfordringer og problemstillinger i brugen af virksomhedspant på landbrugsbedrifter og erhvervsvirksomheder.

Emnerne belyses ud fra en praktisk vinkel ved inddragelse af seneste afgørelser - herunder en drøftelse af de juridiske komplikationer og udfordringer, der omkranser brugen og omfanget af pantet og samspillet med øvrige panteformer.

Vi belyser også problemstillinger i nedbrudssituationer, etablering af sikringsakten og omfang, men også praksis i al almindelighed.

Indlægsholdere:

Advokat (H)/partner Jan Bruun Jørgensen, Andersen Partners Advokatfirma
Advokat (H)/partner Jens Højmark, DAHL Advokatpartnerselskab

Program:

  • Velkomst v/Bent Erichsen, FU
  • Indledning til emnet v/Jan Bruun Jørgensen og Jens Højmark
  • Landbrug og virksomhedspant, indlæg og drøftelse af konkrete problemstillinger v/Jan Bruun Jørgensen
  • Erhvervsvirksomheder generelt og virksomhedspant (indlæg og drøftelse af konkrete problemstillinger) v/Jens Højmark

Målgruppe

Kreditrådgivere, kreditchefer, kreditkonsulenter og landbrugsrådgivere.

Start 10. september 2021
Sted Skanderborg Park
Varighed 1 dag
Formiddag kl. 9 -12
Fagansvarlig Bent Erichsen
Koordinator Tina Bæhrenz Damgaard
Pris: 2.558 kr. 3.242 kr. for ikke-medlemmer
Prisen er inklusiv ophold og forplejning.
Læs mere

Der gives mængderabat ved tilmelding af flere deltagere fra samme pengeinstitut: 15 procent rabat på deltager nr. 2 og 25 procent rabat på deltager nr. 3, 4…