Arketyper – Workshop (1 dag)

Object reference not set to an instance of an object.

1-dags workshop om de 6 arketyper blandt kunder i danske pengeinstitutter i en digital hverdag – hos jer eller på FU

Ny rapport beskriver 6 arketyper (kundetyper) blandt danske bankkunder. For at komme godt i gang med at arbejde med, genkende og forstå de 6 arketyper tilbyder vi en 1-dags workshop, hvor I arbejder intensivt med arketyperne og får svar på en lang række spørgsmål, herunder:

  • Hvordan skaber I relationer til de 6 arketyper?

  • Hvad er do's and don'ts i rådgivningen?

  • Hvordan hjælper og guider I hver arketype i at bruge digitale løsninger?

  • Hvordan optimerer I kundens samlede oplevelse af rådgiver og pengeinstitut?

  • Hvordan giver I hver af arketyperne en wow-oplevelse?

  • Hvordan giver I arketyperne det, de ikke selv kan klare i en digital hverdag?

På workshoppen får I nyeste viden om danske bankkunder og deres præferencer for bank og rådgivning i en hverdag, som bliver mere og mere digital. Derudover får I værktøjer til at omsætte den viden til konkrete handlinger over for kunderne i hverdagen, så I rammer kunderne dér, hvor de er.

Lær at tackle 'den usikre' og 'den skeptiske'

Der er stor forskel på de seks arketyper, og god rådgivning tager udgangspunkt i individet og tilgår hver type forskelligt.


Digitale løsninger og open banking skærper konkurrencen

Tendenser peger på, at brugen af de digitale selvbetjeningsløsninger vil vokse. Løsningerne bliver stadig mere og mere menneskelige, hverdagsagtige og dermed let tilgængelige.

Open banking vil føre til, at nye spillere på markedet kan tilbyde bankkunderne mere skræddersyede tilbud, men det kan også give bankerne fordele i form af partnerskaber, der skal skabe merviden om kunderne.

Workshoppen tager afsæt i studie om arketyper

Workshoppen tager udgangspunkt rapporten 'Arketyper blandt kunder i danske pengeinstitutter i en digital hverdag' udgivet i november 2018 af Finanssektorens Uddannelsescenter og Finansforbundet. Bag rapporten ligger et omfattende studie foretaget af Wilke, hvor 1.500 danskere er blevet interviewet om bankvalg, fysiske filialer, tillid, loyalitet, personlig rådgivning, lån, investering, pension og meget andet. Læs mere om rapporten

Pris for 1 dags workshop

1 dags workshop fra kl. 9-16 koster 20.000 kr. svarende til 1.250 kr. pr. medarbejder v/16 medarbejdere.


Andre veje til viden om arketyperne

FU tilbyder desuden et 2-timers foredrag om arketyper, hvor I får en præsentation af de seks arketyper – det kan for eksempel være på et morgenmøde eller et afdelingsmøde. 

Rapporten om arketyperne er også en del af pensum på forløbet Den excellente kunderelation i en digital hverdag, som søges gratis via Finanskompetencepuljen.

Anders Nørgaard
Anders Nørgaard
Chefkonsulent
+45 8993 3330
+45 2542 5310
Kontakt Anders for mere info om workshop og arketyper
Bjarne Klitgård Hallstrøm
Bjarne Klitgård Hallstrøm
Chefkonsulent
+45 8993 3571
+45 2968 3571
Kontakt Bjarne for mere info om workshop og arketyper