Talentudvikling

Pengeinstitutterne erkender i stigende grad, at dét, der skal skabe differentiering og succes både nu og i fremtiden, primært handler om at have de dygtigste medarbejdere.

Talentudvikling er organisationsudvikling og drejer sig om at skabe resultater, udvikling og konkurrencedygtighed i en accelererende verden.

FU kan hjælpe jer med at:

  • udvikle tilgangen til talentudvikling så den er afstemt med vision, mål og strategi

  • udvikle og gennemføre talentudviklingsprogrammer

  • træne lederne i talentledelse

Bedre resultater gennem talentudvikling

Pengeinstitutterne bør arbejde med talentudvikling af mange årsager. For eksempel for at tiltrække dygtige medarbejdere, styrke læringsmiljøer, skabe ambitioner og forandringsparathed og stille krav til lederne – alt sammen med det formål at

opnå bedre resultater. Men mange har svært ved at finde ud af, hvordan de kan, vil og skal arbejde med talentudvikling. For hvad er egentlig talent, hvem har talent og hvordan bruger virksomhederne det optimalt?

Netop derfor har FU i samarbejde med professor Lene Tanggaard og Aalborg Universitet gennemført et stort studie og skrevet en publikation om talentudvikling i den finansielle sektor. Formålet med publikationen er at undersøge, hvordan sektoren aktuelt arbejder med talentudvikling for herefter at give konkrete bud på, hvordan sektoren optimerer arbejdet med talentudvikling i en foranderlig verden. Publikationen viser nogle af de konkrete udfordringer, finanssektoren står overfor i arbejdet med talent og talentudvikling.

Læs mere om publikationen "Talentudvikling - skab succesfulde talentmiljøer med ledelsesfokus".

 

Nyt syn på talentudvikling

Med digitalisering og forandrede kunderelationer står branchen overfor nye krav til medarbejdernes kompetencer og talenter. Publikationen redegør for et nyt syn på talentudvikling, hvor der er fokus på at udvikle alle medarbejderes potentialer. Det er stadig vigtigt at fejre enkeltpersoners bedrifter og at tiltrække de allerdygtigste, men sektoren kan blive skarpere i at forstå, hvordan de gode resultater bliver til.

Med afsæt i den nyeste talentforskning peger vi på vigtigheden i at skabe stærke talentmiljøer, at sammensætte de rette teams i relation til opgaverne og at sørge for, at alle medarbejderes talenter bliver udviklet. Her bliver ledernes ansvar og opgave central.

Vi vurderer, at sektoren kan arbejde endnu mere professionelt og målrettet med læring og med udvikling af talenter, end den gør i dag.

 

10 anbefalinger til talentudvikling

På baggrund af FUs studie og publikation om talentudvikling i den finansielle sektor, har vi opstillet 10 anbefalinger.

Pernille Bech Hansen
Pernille Bech Hansen
Chefkonsulent
+45 8993 3352
+45 2262 0452
Kontakt Pernille hvis du ønsker at høre mere om talentudvikling
Peter Jensen
Peter Jensen
Chefkonsulent
+45 8993 3570
+45 2968 3570
Kontakt Peter hvis du ønsker at høre mere om talentudvikling