Coaching

Et coachingforløb har fokus på at opdage og udnytte udviklingsmuligheder hos den enkelte eller teamet.

En grundlæggende tanke i coaching er at lære mennesker at lære selv. Det er en anerkendt metode til at forøge og udbrede viden, færdigheder og kompetence. Coachen bidrager med sin bevidste kommunikation og holdning til, at fokuspersonen udvikler sig. På den måde skabes større trivsel og mere målrettede ledere og medarbejdere i virksomheden.

Pernille Bech Hansen

Vil du høre mere?

Pernille Bech Hansen

Ledelse, salg & strategi

+45 8993 3352

pbh@finansudd.dk

Hvad er et coachingforløb?

Et coachingforløb er et struktureret lærings- og udviklingsforløb med optimal fokus på dine personlige udviklingsmuligheder.

Forløbet er et samarbejde mellem dig og din coach, hvor du bliver udfordret på dine overbevisninger og får mulighed for at blive bedre til at tage beslutninger ud fra et større perspektiv.

Vi arbejder professionelt med coaching, idet flere af vores chefkonsulenter er uddannede og erfarne coaches. Vi er trænet i at arbejde med aktiv lytning og spørgeteknikker på en måde, så motivation og ansvarlighed for at skabe synlige resultater bliver drivkraften hos den enkelte medarbejder.

Coaching er relevant for alle personalegrupper

  • Medarbejder: Coaching hjælper dig til at reflektere og bruge dine erfaringer i dit arbejde, og du får overblik, overskud og handlekraft.
  • Leder: Coaching handler ofte om at give dig den nødvendige selvindsigt, styrke dine kommunikative evner og øge din følelsesmæssige intelligens. Som leder fremmer du dermed såvel egne som dine medarbejderes ressourcer optimalt.
  • Teams: Coaching kan også være en god løsning i teams – for eksempel hvis I ønsker at skabe commitment til fælles mål, optimere samarbejdet og kommunikationen, løse konflikter eller afklare værdier.

Fysisk møde, online coaching eller telefon

Et coachingforløb kan foregå ved et personligt møde face to face, som et virtuelt møde eller pr. telefon. En samtale varer typisk 45-60 minutter og indgår ofte i et forløb med flere sessioner.

Strategi

Skab visioner, sæt mål og følg op med handling.

Læs mere Strategi

Procesfacilitering

Når mennesker er samlet for at udvikle, skabe forandring eller sammen blive klogere, er det vigtigt at styre processen på en måde, der giver størst muligt udbytte.

Læs mere Procesfacilitering