Anni Thisted

Chefkonsulent
Digital læring
Innovativ formidler, der er ekspert i pædagogik og læring

Anni udvikler koncepter og storyboards til e-learning-kurser tilpasset den enkelte kunde. I tæt samarbejde med dig som kunde, sikrer hun, at modtagerens læring bliver understøttet bedst muligt med omtanke på formidling, metoder og læringsstile.

Desuden er hun med til at udvikle FUs koncepter for virtuel læring, herunder blended learning og flipped learning. Flipped learning betyder, at kursusdeltageren allerede før undervisningen arbejder med teorien som en forberedelse. På den måde kan deltageren bruge sin nye viden i selve undervisningen, så det bliver til reelle og praktiske kompetencer.

Anni går stærkt op i at skabe den ideelle didaktiske og pædagogiske struktur samt ramme for læringen – både i forhold til formidling generelt og virtuel læring – og hun sørger for at holde sig ajour med nye muligheder og tendenser.

Anni Bitsch Thisted er cand.ling.merc. i Sproglig Informatik og er teoretisk velfunderet med sin efteruddannelse i Master i IKT (informations- og kommunikationsteknologi) og Læring.

Du kan læse mere om Anni Bitsch Thisteds baggrund på LinkedIn

Skriv en besked til Anni Thisted