Pernille Bech Hansen

Chefkonsulent
Ledelse, salg & strategi
Dedikeret konsulent, der bevæger forretningen

Du møder Pernille, når hun hjælper organisationer, ledere og medarbejdere med at skabe bevægelse og udvikling, der bidrager til forretningen.

Hun løser opgaver inden for ledelse, strategi, organisation og forretning. Konkret kan det være lederudviklingsforløb, strategiudvikling og -eksekvering, teamudvikling, talentudvikling samt procesfacilitering – og hun udvikler ledelsesredskaber som for eksempel MUS. Pernille har desuden stor indsigt og erfaring i målinger, herunder medarbejder- og kundeundersøgelser.

Som ansvarlig for Master i Ledelse sørger hun for, at FUs lederuddannelse altid er på forkant med de krav og behov, der er i finanssektoren.

At skabe bevægelse i hele forretningen ved at hjælpe mennesker og organisationer er Pernilles stærke drivkraft og motivation. Det drejer sig om at hjælpe med at omsætte strategiske ambitioner til konkrete hverdagshandlinger, der skaber mening og værdi for organisationen og den enkelte.

Pernille Bech Hansen har 12 års erfaring som leder og været konsulent i over 20 år, primært i den finansielle sektor. Hun er uddannet cand.merc. og har siden suppleret med blandt andet en certificate i ledelse og organisationsudvikling samt en proceskonsulentuddannelse. Desuden er hun certificeret i brugen af personprofilværktøjerne Insight, DiSC, Garuda og Hogan lederevaluering.

Læs mere om Pernilles baggrund på LinkedIn

Skriv en besked til Pernille Bech Hansen