2021 er store IDD-år

Overgangsordningen på IDD udløber i år, og mange har travlt med at finde ud af, hvilke prøver deres medarbejdere skal tage.
Hvert 3. år skal alle rådgivere dokumentere deres kompetencer inden for forsikringsformidling. Det betyder, at 2021 er store IDD-certificeringssår – og det giver travlhed i pengeinstitutterne.

Alle, der rådgiver om og formidler forsikringer til deres kunder, er omfattet af IDD – ”Insurance Distribution Directive” eller ”Direktiv om forsikringsformidling.”

Certificeringen blev et krav i 2018, og hvert tredje år skal certificeringen fornyes. Da ordningen blev indført, blev der lavet en overgangsordning for de medarbejdere, der havde erfaring med formidling af forsikringer.

Den overgangsordning udløber i år, og de danske pengeinstitutter har derfor har travlt med at finde ud af, hvilke prøver deres medarbejdere skal tage.

Find svar på alt om IDD i vores FAQ om IDD

”Det er virkelig mange medarbejdere i sektoren, der skal gennemføre efteruddannelsesprøven. Alene blandt vores medlemmer anslår vi, at der er omkring 3-4000,” siger Pernille Schwartz, der er afdelingschef i Pension & Investering på Finanssektorens Uddannelsescenter og fortsætter:

”De skal tage en prøve inden den 1. oktober i år – ellers mister de ganske enkelt deres ret til at rådgive selvstændigt om forsikringer og til at formidle forsikringer fra samarbejdspartnere.”

Kom til gratis webinar den 3. marts om planlægning og afvikling af IDD-prøver – tilmeld dig med det samme

Mulighed for IDD-prøver uden tilsyn

Finanstilsynet meddelte i december, at det pga. corona undtagelsesvis er muligt at gennemføre IDD-efteruddannelsesprøver uden opsyn. De har netop meddelt, at undtagelsen gælder frem til 31. august 2021, hvis I ikke har mulighed for at overvåge prøverne, når medarbejderne arbejder hjemmefra.

Hvis I har spørgsmål eller vælger at benytte jer af muligheden, vil vi meget gerne høre fra jer – skriv til Tine Hansen på tha@finansudd.dk

EU-direktiv født af finanskrisen

IDD-direktivet blev vedtaget efter finanskrisen og omfatter hele EU. Målet er forbrugerbeskyttelse og transparens: At sikre, at kunderne forstår de forsikringsprodukter, de køber, og at kunderne har et bedre sammenligningsgrundlag og - ikke mindst, at de har behov for forsikringen.

Med direktivet følger en bekendtgørelse om de forskellige krav, der er til kompetencer på området. Det er medarbejderens arbejdsområde, der afgør, hvilke prøver de skal tage.

Hvilken efteruddannelsesprøve til hvem?

Det er en stor opgave at få tilrettelagt de mange prøver.

”Få planlagt afvikling af prøverne så hurtigt som muligt, så I får overblik.”

”Det er nu, pengeinstitutterne skal tage stilling til, hvilken efteruddannelsesprøve medarbejdere på overgangsordningen skal tage inden oktober for at kunne fortsætte med at formidle forsikringer. Mange har registreret det, men vi mærker, at der er usikkerhed og mange spørgsmål, og det forstår jeg godt. Det er kompliceret – og der skal være styr på det,” siger Pernille Schwartz og kommer med en klar opfordring:

”Få planlagt afvikling af prøverne så hurtigt som muligt, så I får overblik.”

Få inspiration til, hvordan du planlægger den mest hensigtsmæssige afvikling af prøverne

Her finder du den information, du har brug for

Vi har sammen med Forsikringsakademiet lavet en FAQ, hvor vi svarer på de mange spørgsmål. Den er afstemt med Finanstilsynet.

FAQ til IDD-bekendtgørelsen [PDF]

Bliv klogere på IDD-direktivet

Hvis en medarbejder formidler forsikringer under flere bilag, kan der være behov for at tage flere efteruddannelsesprøver.

Du kan læse om de forskellige bilag på retsinformation.dk

 

Praktik – det skal du vide om IDD-prøverne

Der er 3 forsøg til at bestå prøven, og inden første forsøg startes, er der mulighed for at få adgang til træningsbanen på samme bilag.

Resultatet giver let og overskuelig information om, hvorvidt der er behov for supplerende læring - enten virtuel eller i form af – kursus, før første forsøg startes. Når planlægning og overblik er udarbejdet, er næste step derfor at bestille adgang til de relevante træningsbaner og prøver hos os. Skriv til tha@finansudd.dk.

Virksomheden skal sikre, at prøven afvikles på en måde, så medarbejderen ikke kan få hjælp eller tale med nogen, mens prøven gennemføres.

Læs mere i vejledningen om lovkrav og fomalia i denne guide

Kom til webinar den 3. marts: ”Plan og afvikling af IDD prøver”

Vi afholder webinar den 3. marts 2021 kl. 13-15, hvor I har mulighed for at stille spørgsmål, som I ikke har fundet svar på. Før vi mødes, vil vi opfordre jer til at i videst muligt omfang  at få planlagt forløbet og få afklaret, hvilke træningsbaner, I har behov for.

Tilmelding jer det gratis webinar med det samme

Hvis I har spørgsmål inden webinaret, må I meget gerne sende dem til Pernille på forhånd, så vi kan hjælpe jer bedst muligt. Skriv til: psc@finansudd.dk.

Pernille Schwartz
Pernille Schwartz
Afdelingschef
+45 8993 3348
+45 2968 3564
Spørgsmål om IDD? Tag fat i Pernille


Se alle nyheder

o O o

Seneste nyheder fra FU