Bæredygtighedspræferencer? Vær nysgerrig

Ved at være nysgerrig og spørge ind til dine kunders holdninger, så viser du interesse for kundens verden, samtidig med at du bliver klogere på, hvor kunden står i forhold til bæredygtighed., lyder det fra Claus Henriksen.
KLUMME: Skab værdi for dine kunder – tænk kundens bæredygtighedspræferencer ind i investeringsdialogen.

Klumme af chefkonsulent Claus Henriksen, Pension & investering 

Bæredygtighed fylder i mange kunders bevidsthed. Derfor kan du hjælpe dine kunder til at tage de rigtige beslutninger ved også at spørge ind til kundens holdninger til bæredygtighed, når du rådgiver.  

Er du rådgiver i et pengeinstitut, og rådgiver du dine kunder om pengeinstituttets plejeløsninger, kan du bruge din viden om kundens bæredygtighedspræferencer til at sikre at plejeproduktet matcher kundens bæredygtighedspræferencer.  

Spørgsmål som forberedelse til fremtiden

Tilgangen forbereder dig godt på fremtiden. EU varsler nemlig med regler på området.

Det, vi ved, er, at du fra 2. august 2022 skal afdække kundens bæredygtighedspræferencer som et supplement til din afdækning af kundens investeringsprofil.

"Ved at være nysgerrig og spørge ind til dine kunders holdninger, så viser du interesse for kundens verden, samtidig med at du bliver klogere på, hvor kunden står i forhold til bæredygtighed. "

EU har allerede indført regler, der opdeler investeringsprodukter efter deres tilgang til bæredygtighed og regler, der sætter rammerne for hvornår en økonomisk aktivitet er bæredygtig.  

Afdækningen af kundens bæredygtighedspræferencer skal som udgangspunkt være med til at sikre, at kundens midler placeres i investeringsprodukter, der harmonerer med kundens præferencer. Hvordan det skal foregå i praksis, det ved vi ikke endnu. 

Selvom der er EU-regulering involveret, handler det dybest set om, at du skal stille spørgsmål, der skaber værdi for dine kunder.  hvorfor ikke være på forkant? 

Vær nysgerrig allerede nu

Bæredygtighed er en megatrend, og der er ingen tvivl om, at mange kunder ønsker at investere bæredygtigt.

Ved at være nysgerrig og spørge ind til dine kunders holdninger, så viser du interesse for kundens verden, samtidig med at du bliver klogere på, hvor kunden står i forhold til bæredygtighed.

Lær mere om bæredygtige investeringer i helt ny e-learning  

Investeringsforeningerne gør en stor indsats for at tænke bæredygtighed ind i deres løsninger og på samme måde arbejder dit pengeinstitut sandsynligvis aktivt med bæredygtighed i plejeløsningerne. Dermed har du gode muligheder for at imødekomme kundens holdninger. 

Du kan forberede dig på de kommende regler ved at tænke bæredygtighed ind i din behovsafdækning, når du taler investering med dine kunder. Spørgsmål som fx: 

  • Hvad betyder bæredygtighed for dig?  
  • Hvis dine penge kan være med til at påvirke verden i en mere bæredygtig retning, hvad tænker du så? 
  • Hvor bæredygtig ønsker du, at din investering skal være? 

... kan være med til at afdække kundens holdning til bæredygtighed. På den måde bliver du klogere på, hvilken standard, investeringsløsningen skal leve op til, når den skal matche kundens forventninger i forhold til bæredygtighed. 

Bæredygtighed kontra afkast 

For nogle kunder må ønsket om at investere bæredygtigt ikke gå ud over det langsigtede afkast.

For andre kunder går ønsket om at investere bæredygtigt og skabe en bedre fremtid forud for ønsket om et godt afkast.

"Mens du venter på de nye regler, kan du øve dig i at være nysgerrig på dine kunders holdninger til bæredygtighed. "

I praksis udelukker det ene ikke det andet. Magasinet Corporate Knights har fundet de 100 selskaber, som de mener er de mest bæredygtige i verden. Når de sammenligner afkastet på de 100 mest bæredygtige selskaber med afkastet på et indeks for det globale aktiemarked, kommer de frem til at afkastet på aktierne i de 100 mest bæredygtige selskaber har slået det brede aktieindeks med 1,13% p.a.% i perioden fra 1. februar 2005 til udgangen af 2020 – svarende til ca. 20% over en 16 års periode. 

At investere bæredygtigt ødelægger således ikke nødvendigvis investorernes afkast. Flere bæredygtige selskaber har faktisk leveret konkurrencedygtige afkast. 

Kilde S&P CAPITAL IQ

Afkast er dog et vigtigt spørgsmål, som du bør være nysgerrig på i din rådgivning, og du kan med fordel supplere spørgsmålene om bæredygtighed ovenfor med: 

  • Hvad er vigtigst for dig – at investere bæredygtigt eller at få et godt langsigtet afkast? Eller 

  • Hvis det at investere bæredygtigt betyder, at du skal gå på kompromis med det langsigtede afkast – vil du så være villig til det? 

Mens du venter på de nye regler, kan du øve dig i at være nysgerrig på dine kunders holdninger til bæredygtighed.  

På den måde bliver overgangen til de nye EU-regler meget nemmere for dig – måske bliver det kommende spørgeskema om kundens bæredygtighedspræferencer bare en opsamling på en dialog, som du i forvejen har med dine kunder. Se alle nyheder

o O o

Seneste nyheder fra FU