FU følger myndighedernes anbefalinger og anvisninger, når vi mødes fysisk. Læs mere i vores FAQ

Certificeringskrav i 2 nye røde investeringsprodukter - setup'et er klar

Den nye risikomærkningsbekendtgørelse træder i kraft den 1. januar 2017, og lovgivningen resulterer i ændringer for en række investeringsprodukter. I relation til den røde certificeringsprøve får det følgende konsekvenser:

Certifikater og Exchange Traded Notes (ETN)

Alle certifikater og ETN’er mærkes røde i den nye risikomærkningsbekendtgørelse. Da certifikater og ETN’er har en række fælles karakteristika, slås produkterne sammen til et nyt produkt kaldet ’Certifikater og ETN’. Det betyder, at hvis en rådgiver yder rådgivning om certifikater og/eller ETN’er, skal han være certificeret i det nye produkt ’Certifikater og ETN’ senest den 1. januar 2017. Bemærk dog, at rådgivere, der allerede har en certificering i Certifikater eller ETN kan fortsætte med at rådgive om produktet, indtil deres nuværende certificering udløber. FU er klar med træningsbane, kompendium og certificering fra 1. september 2016 i ’Certifikater og ETN’. Det nye produkt indeholder 26 spørgsmål.

 

Strukturerede indlån

Nogle strukturerede indlån klassificeres i den nye risikomærkningsbekendtgørelse som røde. Det er strukturerede indlån med en kompleks omkostningsstruktur og/eller en kompleks afkaststruktur. Rådgivere, der rådgiver om strukturerede indlån af denne type skal certificeres senest den 1. januar 2017. Mange der rådgiver om strukturerede indlån rådgiver også om strukturerede obligationer. Det tilgodeser vi ved at tilbyde en standardblok bestående af strukturerede obligationer og strukturerede indlån. Vi er klar med træningsbane, kompendium og certificering i strukturerede indlån fra den 1. september 2016.

 

Hvad betyder ændringerne for virksomhedsblokke?

Hvis I ønsker, at ’Certifikater og ETN’ og/eller ’Strukturerede indlån’ skal indgå i jeres nuværende virksomhedsblokke, skal der bestilles nye produktblokke. Da der er tale om helt nye produkter med nye spørgsmål, betyder det konkret, at vi skal lave en genberegning af produktet og blokken (antal spørgsmål og tidsramme). På baggrund af den nye beregning, opretter vi en ny prøve.

Når du tilmelder til rød certificering, sender du et nyt Produktblokskema. Prisen for at få oprettet en produktblok er 3.000 kr. i engangsudgift, idet produktblokken kan genbruges.

 

FU standardprøver

Vi tilpasser vores standardprøver pr. 1. september 2016, så de er i overensstemmelse med ændringerne.

 

Ansættelsesretslige konsekvenser

For rådgivere, som allerede er beskæftiget med rådgivning om certifikater og/eller strukturerede indlån, kan kravet om at bestå rød certificering betyde så væsentlige ændringer af rådgiverens ansættelsesforhold, at ændringerne skal varsles.

Kontakt Finanssektorens Arbejdsgiverforening for nærmere rådgivning om ændringernes betydning for den konkrete rådgivers ansættelsesforhold.

 

Ændringer i relation til den gule risikokategori

Den nye risikomærkningsbekendtgørelse indeholder også nogle ændringer i relation til den gule risikokategori. Fremadrettet mærkes følgende produkter i den gule risikokategori:

  • Aktier, der er optaget til handel på en standardiseret markedsplads

  • Obligationer, der er optaget til handel på en standardiseret markedsplads,

  • Statsobligationer udstedt i EUR og DKK af EU-lande, der har en bruttogæld på 110% eller mere af landets BNP,

Vi implementerer ændringerne hen over efteråret 2016, så vores materiale om grønne, gule og røde investeringsprodukter afspejler det pr. 1. januar 2017.

Claus Henriksen
Claus Henriksen
Chefkonsulent
+45 8993 3392
+45 6029 5428
Kontakt Claus hvis du har spørgsmål til den nye risikobekendtgørelse
Malene Buus Møller
Malene Buus Møller
Projektleder
+45 8993 3382
+45 6029 5661
Kontakt Malene hvis du har spørgsmål til certificering i de nye produkter
Tine Hansen
Tine Hansen
Projektkoordinator og Konsulent for VidenBarometer®
+45 8993 3324
+45 4222 0862
Kontakt Tine hvis du har sprøgsmål til certificering i de nye produkter


Se alle nyheder

o O o

Seneste nyheder fra FU