FU fortsætter online, men udsætter aktiviteter med fysisk fremmøde, så længe myndighederne anbefaler det. Få overblik

Compliance-forløb 2017/2018

I samarbejde med Lokale Pengeinstitutter og sektoren udbyder vi igen i 2017/2018 et compliance-forløb, der understøtter compliance-funktionen i at omsætte krav og teori til praktisk compliance.

Indhold:

Compliance som fagområde udvikler sig løbende og er et område med stor fokus; både internt i pengeinstitutterne og fra myndigheder og offentligheden. Compliancefunktionen udgør et selvstændigt fagområde, men det kan være en udfordring at tilegne sig faget og få det nødvendige overblik.

Derfor udviklede FU sammen med Lokale Pengeinstitutter og sektoren i 2016 et 4-dages fleksibelt forløb med det formål at give indblik, overblik og redskaber til at håndtere compliance-opgaven. Forløbet i2016/2017 fik gode tilbagemeldinger fra kursisterne, og forløbet i 2017/2018 bygger videre på erfaringerne fra sidste år.

Forløbet rummer teori, redskaber og 'best practise' og er opbygget af fire moduler, som du vælger ud fra, hvad der er relevant for dig. Under forløbet er der mulighed for at sparre og erfa-udveksle med de øvrige kursister.


Om forløbet:
Dag 1 - Grundlaget: Giver dig en grundlæggende indføring i rammerne for compliance, og du bliver præsenteret for de fagområder, der har snitflader til compliance.

Dag 2 - Metoder og Redskaber: Vi åbner for 'værktøjskassen', og du får vores bud på nyttige redskaber og metoder til at strukturere og formidle compliance-arbejdet, så det kvalificeres bedst muligt i forhold til risici og forretningens behov.

Dag 3 - Aktivitetsområder: Vi zoomer ind på de områder, som typisk indebærer de væsentligste compliance-risici, og som derfor indgår i compliances arbejdsfelt.

Dag 4 - Compliance og forretningen: Med forretningen som omdrejningspunkt handler det om, hvordan compliance-funktionen kan blive skarpere på sin egen rolle i det samspil, der skal være med forretningen - både i forhold til den daglige drift og til direktion og bestyrelse. Deltagerne får bl.a indsigt i ledelsesperspektiv, strategisk kommunikation og psykologiske mekanismer.

 

Målgruppe:
Compliance-forløbet er for dig, der har brug for at blive klædt på til målrettet at håndtere compliance-opgaverne i dit pengeinstitut.

 

Udbytte:
Som kursist styrkes du i varetagelsen af compliance-opgaven - både i forhold til de enkelte elementer i 'compliance-håndværket', men også i forhold til samspillet med forretningen. Med en skarpere compliance-funktion, bliver virksomheden rustet til opgaven i at sikre overholdelse af de mange lovkrav.

 

Tilmelding:
Forløbet er fleksibelt, så du kan vælge netop de dage, du har brug for, hvad enten du er ny i funktionen eller har erfaring. Du kan tilmelde dig og læse mere om de enkelte moduler nedenfor:

Modul 1: Compliance - Grundlaget
Modul 2: Compliance - Metode og redskaber
Modul 3: Compliances aktivitetsområder
Modul 4: Compliance og forretningen

Line Bagger Bendix
Afdelingschef
+45 8993 3240
+45 2968 3560
Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Line.