Du skal ikke høre efter – du skal lytte

At lytte er en genvej til uvurderlig indsigt i, hvad der sker både i din organisation og hos dine kunder. Få fem tricks til, hvordan du kan lære at lytte i stedet for bare at høre efter.

Af chefkonsulent Peter Jensen

”Det er mærkeligt. Men bare ved, at du har lyttet til mig, har jeg fået nye idéer til, hvad jeg kan gøre.”

Den bemærkning kom en leder med ved afslutningen af en udviklingsdialog. Bemærkningen lyder måske banal, men den rummer en del aspekter af den pokkers svære disciplin at lytte.

Organisationer har brug for medarbejdere, der lytter

Vi taler med ca. 150 ord i minuttet. Vi lytter med ca. 500 ord i minuttet. Det betyder, at vi har tid til at lade tankerne vandre i den tid, det tager at sige 350 ord.

Du får noget ud af at lytte. Det gælder, uanset om du som rådgiver skal identificere et behov hos en potentiel kunde, du som medarbejder skal forstå en bestemt problemstilling, eller om du som leder skal forstå en medarbejders udfordringer.

Vi taler med ca. 150 ord i minuttet. Vi lytter med ca. 500 ord i minuttet. Det betyder, at vi har tid til at lade tankerne vandre i den tid, det tager at sige 350 ord. Der vandrer vores tanker, hvis ikke vi lytter aktivt. Det giver risiko for dårlig kommunikation og ringe udvikling og innovation. Og hvis der er noget, organisationer har brug for, er det det modsatte.

Derfor er lytning så vigtigt - og så pokkers svært. Gratis whitepaper til dig

Tips og tricks til lytning 

 • Koncentrer dig. Tænk først, når du er færdig med at lytte. Led efter meninger og holdninger bag ordene: Hvad siger den, du taler med – og hvorfor? Vent med at vurdere, til du har forstået mening og sammenhæng.
 • Vis interesse ved hjælp af kropssprog og spørgsmål. Brug opmuntrende smil, nik, og øjenkontakt. Det viser, at du forstår. Se også på modpartens kropssprog.
 • Lad dig ikke afskrække af uvante ord, sprog og holdninger – gør du det, stopper lytningen.
 • Kontrollér, at du har forstået budskabet.
 • Overtag ikke modpartens problem.

”Jeg hører, hvad du siger, men…”

Vi lever i en kultur, hvor vi taler mere, end vi lytter. Vi hører, hvad der bliver sagt. Men – hånden på hjertet – lytter vi?

Når vi underviser i professionelle samtaler og introducerer begrebet aktiv lytning, taler vi om tre lytteniveauer:

 1. Den interne lytning: Du hører, hvad personen siger, men du er lige så optaget af din egen indre samtale og meninger, der kører for fuld fart. Du hører, men er et andet sted.
 2. Fokuseret lytning: Du har alle antenner ude, og du er fuldt indstillet på at lytte til personen. Du er til stede i nuet.
 3. Intuitiv lytning: Du lytter til alt, hvad du observerer. Du lytter så at sige med alle sanser, og du har lagt dine fordomme, værdier, holdninger og meninger på hylden.

Prøv at teste dig selv næste gang, du sidder til et møde. Lytter du? Eller hører du efter, mens du sidder og forbereder det næste, du vil sige, når du får mulighed for det? Mange af os gør det sidste, og det er synd.

Dyk ned i, hvorfor det er vigtigt, at du lytter, og hvordan du øver dig

At lytte en færdighed, du er nødt til at træne. I publikationen ”Hvorfor pokker er det så svært at lytte” dykker vi ned i begrebet at lytte. Du får en række gode råd til, hvordan du bliver bedre til den svære kunst.

Download ”Hvorfor pokker er det så svært at lytte?” – gratis whitepaper til dig som iPaper, som du også kan downloade som pdf

Vi har behov for at lytte

Aktiv lytning betyder bl.a., at du som samtalepartner har evnen til at lytte på et dybere niveau. Du øver dig i at lytte til det, der ligger bag ved det, der bliver sagt - eller det, der ikke bliver sagt.

Der er mange fordele ved aktiv lytning både på individ- og organisationsniveau:

 • Fordele for den, der taler: Du kan tale dig frem til, hvad du mener, og hvordan du skal handle. Men det kræver, at nogen lytter. Den oplevelse fik lederen, der er citeret indledningsvis.
 • Fordele for den, der lytter: Når du bruger din energi på virkelig at lytte til, hvad der bliver sagt, får du en værdifuld indsigt i din samtalepartners mindset. På den måde får du gode forudsætninger for at støtte, udfordre og udforske – og på den måde får samtalen et kvalitetsløft.
 • Fordele for organisationen: Hvis ledere er i stand til virkelig at lytte til, hvad der optager medarbejdere, kunder og andre interessenter i både formelle og uformelle situationer, får de indblik i, hvad der sker, hvad der er vigtigt, hvad der er i spil – og hvor organisationen skal bevæge sig hen.
Peter Jensen
Peter Jensen
Chefkonsulent
+45 8993 3570
+45 2968 3570
Kontakt Peter, hvis du vil blive klogere på kunsten at lytte


Se alle nyheder

o O o

Seneste nyheder fra FU