FU følger myndighedernes anbefalinger og anvisninger, når vi mødes fysisk. Læs mere i vores FAQ

E-learning: Brug din tid bedst muligt

Fire populære e-learning-moduler bliver nu frit tilgængelige for alle, der ønsker at blive bedre til at prioritere, planlægge og kommunikere.

Vi har alle fået vores hverdag vendt på hovedet, siden konsekvenserne af corona-udbruddet for alvor gik op for os. Det er individuelt, hvordan vi bedst indretter os, får hverdagen til at fungere, og hjælper vores kunder med det samme.

Men fælles for mange danskere er, at planlægning og effektivitet er kommet i højsæde.

Derfor stiller vi nu flere af vores populære e-learning-moduler – som medlemmerne allerede har adgang til – gratis til rådighed for alle. Det er modulerne "Personlig effektivitet", "Personlig planlægning", "Sæt mål og nå dem" og "Skriv effektive e-mails".

Gå direkte til modulerne i VidenBarometer® eller læs mere om dem nedenfor. 

Personlig effektivitet

Personlig planlægning

Sæt mål og nå dem

Skriv effektive e-mails


Medlemmer af FU har adgang til mere end 220 e-learning moduler om alt fra de klassiske, bankfaglige områder til de mere bløde f.eks. udvikling af personlige kompetencer

Se hvad FU ellers tager af tiltag i lyset af udbruddet af coronavirus

Personlig effektivitet

Du får enkle værktøjer til at overskue og effektivisere din dagligdag.

Med få, enkle midler kan du øge din effektivitet i dagligdagen, så du når mere, uden at du behøver at løbe stærkere eller slække på kvaliteten i dit arbejde. Du får mere fra hånden og dermed større tilfredshed.

Kurset er for dig, der gerne vil have mere overblik og nå mere på kortere tid. Du får enkle værktøjer, som kan hjælpe dig til at prioritere, skabe overblik og effektivisere din dagligdag.

Gå til modulet i VidenBarometer®

Personlig planlægning

Vil du blive bedre til at planlægge, så du får mere overblik og mere ro på?

Kurset ”Personlig planlægning” handler om at tilrettelægge dine daglige aktiviteter på en effektiv og hensigtsmæssig måde, så du i højere grad selv styrer, hvad du bruger din tid på – og hvornår.

Du får værktøjer, som du let kan tage i brug i din hverdag, så du får prioriteret og afsat den nødvendige tid til de vigtige opgaver – også dem, der ikke nødvendigvis har en skarp deadline.

Gå til modulet i VidenBarometer®

Sæt mål og nå dem

Sæt mål, der både er ambitiøse og realistiske. Kurset gør dig i stand til at sætte mål på en intelligent måde. Du vil opleve, at tilgangen gør, at du når dine mål og opnår større tilfredshed med din arbejdsindsats.

Du lærer, hvordan du skaber bedre resultater både for dig selv og din virksomhed gennem en systematisk tilgang til at sætte mål, og herefter arbejde mod at opfylde dem. Opfyldelsen af målene skaber bedre resultater for dig selv og din virksomhed.

Gå til modulet i VidenBarometer®

Skriv effektive e-mails

Der er langt mellem dig og din modtager, når du skriver en mail. Men du kan blive skarpere i din skriftlige kommunikation og på den måde blive mere effektiv i din hverdag.

Kurset gør dig i stand til at skrive e-mails, som læseren umiddelbart forstår, og hvor det er klart, hvad vedkommende skal gøre. Du bliver med andre ord bedre til at få dit budskab igennem på skrift.

Du får konkrete tips og gode råd til, hvordan du kommer tæt på din modtager via e-mail.

Kurset er målrettet ansatte i finanssektoren, men rådene er universelle og kan bruges af alle, der hver dag skriver mange mails til kunder og kollegaer.

Gå til modulet i VidenBarometer®

 

Martin Hjortshøj
Afdelingschef
+45 8993 3215
+45 6029 5660
Kontakt Martin, hvis du har spørgsmål til e-learning-modulerne