FU følger myndighedernes anbefalinger og anvisninger, når vi mødes fysisk. Læs mere i vores FAQ

Få styr på lederudvikling med Ledelseslandskabet

Ledelse som et fag i sig selv bliver en mere og mere vigtig faktor – også i finanssektoren. Med Ledelseslandskabet kan både HR og ledere få et hurtigt overblik over muligheder for lederudvikling i FU regi

Som ansvarlig for uddannelsen Master i Ledelse (MiL) på FU, følger chefkonsulenterne Pernille Bech Hansen og Peter Jensen nøje tidens tendenser inden for ledelse, og hvilke behov den finansielle sektor har for lederudvikling. Lederuddannelsen MiL tager knap 2 år og har været FUs grundpille inden for ledelse i adskillige år og kom i en ny og opdateret version 2.0 i 2015.

”Vi oplever, at der for ledere er en bevægelse fra drift og driftsledelse til endnu mere af det, vi kalder udviklingsledelse – det drejer sig om, at lederen har en større opgave og rolle i at finde ud af, hvordan han eller hun kan udvikle forretningen, afdelingen og den enkelte medarbejder i en tid med forandringer og nye opgaver,” siger Pernille Bech Hansen og fortsætter:

Chefkonsulent Pernille Bech Hansen fra FU oplever, at lederrollen i den finansielle sektor er ved at ændre sig.

”Selvom Master i Ledelse er direkte målrettet til ledere i finanssektoren, er vi klar over, at ikke alle har mulighed for at følge så langt et forløb på godt 1,5 år. Men vi vil gerne sikre, at alle ledere i sektoren får lige netop den lederuddannelse eller lederudvikling, de har brug for. Derfor har vi forskellige tilbud, som kan styrke ledere på alle niveauer.”

Byggeklodser inden for ledelse

For at kunne dække alle niveauer af lederudvikling i sektoren, har FU udviklet en række nye forløb inden for ledelse til forskellige ledelsesniveauer og ledelsesopgaver. Det vil sige, både nye og erfarne ledere kan få lige netop den lederuddannelse eller lederudvikling, de har brug for.

Det betyder i praksis, at der er tilbud til den leder, som vil styrkes på et kortere målrettet lederkursus, til den leder som selv ønsker at sammensætte et forløb af enkeltkurser, og til den leder som ønsker en sammenhængende og dybdegående lederuddannelse som for eksempel Master i Ledelse eller Den Nye Leder.

Fælles for alle lederforløb på FU er, at de er målrettet den finansielle sektor og baserer sig på en tæt kobling til ledernes praksis og hverdag.

Og for at gøre hele ledelsesområdet mere overskueligt har FU udviklet Ledelseslandskabet. Det er i praksis en oversigt over alle FUs åbne kurser og uddannelser for ledere og indeholder både gamle kendinge som for eksempel Den Nye Leder og nye forløb som for eksempel 1-1 ledelse og professionelle samtaler.

”Nogle forløb er kun af 1 til 4 dages varighed og kan ses som byggeklodser. Man kan tage et enkelt kursus eller stykke flere sammen, alt efter hvad man har behov for. Det gør, at ledere kan styrke sig inden for nogle specifikke områder, uden de nødvendigvis skal tage en stor uddannelse,” forklarer Pernille Bech Hansen, som har været med til at udvikle Ledelseslandskabet sammen med chefkonsulent Peter Jensen.

”Nogle af byggeklodserne kan genkendes som elementer på lederuddannelsen Master i Ledelse (MiL), men det vil ikke være 100% det samme udbytte, da MiLen også indeholder projektopgaver, udviklingsdialoger m.m. mellem de enkelte moduler. Dertil kommer, at der på en 2-årig uddannelse som MiL opstår et læringsrum, som kun er muligt, når man er på det samme hold gennem lang tid,” fortsætter Peter Jensen.

Chefkonsulent Peter Jensen: "Ledelseslandskabet kan skabe et bedre overblik over FUs tilbud til ledere."

Deltagere på Master i Ledelse får en helt ny forståelse af ledelse - læs evalueringer fra dimittender 2018


Ledelseslandskabet vil fortsat udvikle sig

Meningen med Ledelseslandskabet er, at lederen kan gå på opdagelse i landskabet på egen hånd og finde ud af, hvor han eller hun har brug for at styrke sig selv som leder – og HR kan bruge det til at vurdere, hvilke forløb der er relevante for deres ledere eller til at guide dem til, hvilken uddannelse der er den rigtige for dem.

Endelig kan Ledelseslandskabet også bruges som en oversigt over de elementer, som pengeinstitutter kan samle til lukkede skræddersyede forløb. Det består af byggeklodser – det vil sige tilbud og muligheder – til både den travle leder, til den nye leder og til den erfarne leder. Og der er forløb lige fra 2 dage til 2 år og alt derimellem.

Ligesom et landskab vil ændre sig alt efter vejrlige forhold, kan Ledelseslandskabet aldrig være 100% færdigt, men vil blive ændret og tilpasset, så det hele tiden matcher sektorens behov løbende. Nogle byggeklodser bliver større eller mindre, og nogle vil måske udgå til fordel for andre og nye tilbud.

”På FU sørger vi for, at Ledelseslandskabet altid er på forkant med udviklingen, så vi altid står klar med de tilbud, sektoren har brug for. Vi oplever et øget fokus på det, vi kalder udviklingsledelse, og at mange ledere får behov for at udvikle deres lederkompetencer i den kommende tid,” mener Pernille Bech Hansen.

Sektoren er så meget i forandring, at ledere får en større og større opgave og rolle i at udvikle forretningen, udvikle afdelingen og den enkelte medarbejder.

"Mange medarbejdere skal udvikle nye kompetencer og nye måder at arbejde på, og her bliver det ledernes opgave at hjælpe."

”Mange medarbejdere oplever, at de opgaver, de har løst og været rigtig dygtige til i mange år nu ændrer sig. For eksempel tager robotter og systemer mere og mere over på nogle af de opgaver, som medarbejdere tidligere har løst. Derfor skal mange medarbejdere udvikle nye kompetencer og nye måder at arbejde på, og her skal lederne blandt andet hjælpe rådgivere til at blive mere proaktive og opsøgende."

"I sådan en proces, skal lederne være meget tydelige om krav og forventninger og skal kunne give feedback og støtte, ja, faktisk coache medarbejderne i højere grad, end der har været behov for før,” fortæller Pernille Bech Hansen om det fremtidsperspektiv, hun ser inden for ledelse.Se alle nyheder

o O o

Seneste nyheder fra FU