FU følger myndighedernes anbefalinger og anvisninger, når vi mødes fysisk. Læs mere i vores FAQ

Fra irritation til innovation

At være innovativ kræver ikke altid 14 dages udviklingsarbejde, for det handler også om at få løst daglige problemer, som medarbejderen falder over gang på gang. FUs associate Julie Kjær-Madsen hjælper finansielle virksomheder med at få innovation sat på dagsordenen.

Du bliver irriteret for 117. gang og tænker: ”Ejh, vi burde altså gøre det her på en anden måde, for så behøvede vi ikke, at… og så kunne vi spare tid…”

Næste øjeblik glemmer du det, og husker det først næste gang, du står i samme situation – om det så er timen, dagen eller ugen efter.

Genkender du dette, kan det være, at du og dine kolleger er parat til innovation. For innovation i den finansielle branche er nemlig meget mere end store og dyre projekter a la MobilePay.


At få udviklet et innovativt og nysgerrigt mindset

”For at få innovation på dagsordenen skal pengeinstituttet eller afdelingen fremelske medarbejdernes nysgerrighed, så de får et mindset, hvor det er ok at undersøge, hvad der virker og hvad der ikke virker. Et mindset hvor de opdager og identificerer udviklingspotentiale – og endelig et mindset, hvor de finder ud af, hvordan de kan optimere eksisterende arbejdsgange,” forklarer Julie Kjær-Madsen, som er FU’s associate partner inden for innovation.

Overordnet set kan virksomheder sætte innovation på dagsordenen ved hjælp af et centralt innovationsteam eller med innovationsagenter ude i filialerne. Innovationsagenter kan være udpegede, eller medarbejdere, som selv tager den tete på grund af interesse og gejst.

Både innovationsteam- og agenter er med til at fremelske nysgerrigheden og dermed en vågen og innovativ organisation. Og ifølge Julie Kjær-Madsen er det bedste af det hele, at alle kan lære det nysgerrige og innovative mindset ved at træne og øve:

”Når vi begynder at snakke om innovation og klæde medarbejderne på til hverdagsinnovation, så får de en form for initiativmandat og en øget opmærksomhed på de barrierer, de kan arbejde med i virksomheden og hos dem selv,” siger hun.


Innovationsteams løser konkrete udfordringer

”Får virksomheden og medarbejderne først nysgerrigheden ind under huden, er innovation ikke længere en by i Rusland, og slet ikke noget, som kræver 14 dages udvikling. Det kan nemlig være små justeringer, som kan tænkes igennem på kort tid og effektueres hurtigt,” uddyber Julie Kjær-Madsen.

Hvis et pengeinstitut har et dedikeret team til innovation, løser teamet specifikke problemer og forfølger særlige muligheder enten centralt eller ude i lokale afdelinger. I lokalafdelingerne kan de fungere som facilitatorer og hjælpe med værktøjer til lokal innovation.

På hovedkontoret har de opmærksomhed på pengeinstituttets interne processer og faste procedurer. De kan også modtage opdrag fra ledelsen eller HR, hvor de leverer løsningsforslag til konkrete opdrag, som f.eks. hvordan de bliver bedre til at gå unge kunder i møder eller få optimeret screening af nye kunder.


Innovationsagenter i filialer og lokalafdelinger

”Ude i afdelingerne, hvor de drifter dagen lang, er der også plads til innovation. Konkret kan det være medarbejderen, som oplever gentagne småfejl, eller at kunderne ringer om det samme problem igen og igen,” fortæller Julie Kjær-Madsen og fortsætter:

”Det kan også være boligrådgiveren, som aldrig helt har fået knækket nødden med at forklare, hvad forskellen egentlig er på at købe andels- og ejerbolig – på en måde, så kunden kan forstå det. Vedkommende ved måske ikke, at kollegaen har styr på lige netop den del, men til gengæld halter med at kunne forklare andre ting.”

Det er et par udfordringer, hvor små korte møder kan åbne for nye muligheder. Men først skal medarbejderne og afdelingen være klædt på til at identificere udfordringerne, og dernæst skal de vide, hvordan de får delt vigtig viden. Dét lærer pengeinstitutterne, når de får besøg af Julie Kjær-Madsen

”Omvendt kan det også være kollegaen, som selv har fundet en optimal metode til at løse en given udfordring på – og så skal det være ok, at han eller hun fortæller hele afdelingen om det – uden der straks bliver stemplet med jantelov,” afslutter Julie Kjær-Madsen, som også er indehaver af Loop Company.


Resultatet af et innovativt pengeinstitut

En innovativ virksomhed får gladere medarbejdere, når de oplever, at der er kortere vej fra identificering af et problem til at få det løst. Og de får medarbejdere, der kan og tør stille nysgerrige spørgsmål: ”Gad vide om…?” og ”Hvad nu hvis…?”

Medarbejderne lærer at blive opmærksomme og at tage ansvar for at løse de udfordringer, de falder over i hverdagen i stedet for at bruge tid på ærgrelser og forlænget ekspeditionstid hver gang. Endelig bliver medarbejderne mere opmærksomme på, hvordan de faktisk kan hjælpe deres kolleger med den viden de selv har.

Julie Kjær-Madsen
Julie Kjær-Madsen
Associate Loop Company
+45 2170 8381
Læs mere om Julie Kjær-Madsen og hendes virksomhed Loop Company

Skrevet af Berit Jørgensen



Se alle nyheder

o O o

Seneste nyheder fra FU