Fremtidens finansarbejder

Der er især fire tendenser indenfor kompetenceudvikling, som fremtidens medarbejder i finanssektoren kommer til at forholde sig til, siger adm. dir. på Finanssektorens Uddannelsescenter, Søren Laursen
Fire tendenser kommer til at præge fremtidens arbejdsliv i finanssektoren. Det har Finanssektorens Uddannelsescenter talt med FinansWatch om.

Strategiarbejdet er i fuld gang i mange danske pengeinstitutter.

Strategierne udstikker retningen for organisationerne og medarbejderne i pengeinstitutternes bestræbelser på at leve op til kundernes og omverdenens krav og forventninger.

Men hvad kommer det til at betyde for medarbejderne og deres kompetenceudvikling?

Det talte Finanssektorens Uddannelsescenter i sommers med FinansWatch om, da mediet satte fokus på fremtidens arbejdsliv.

Læs hele FinansWatchs artikel ” Roller vil forsvinde og nye opstå: Dét skal fremtidens finansmedarbejder kunne”. Artiklen kræver abonnement på FinansWatch 

På kompetenceudvikling er der især fire tendenser, der kommer til at gøre sig gældende i årene, der kommer: 

  1. Gode relationer i en digital hverdag 

  1. Organisatorisk og livslang læring 

  1. Onlinemøder og at kunne skabe nærvær på distancen 

  1. Distanceledelse 

Gode relationer i en digital hverdag

”Roller vil forsvinde og nye vil opstå. Derfor er det vigtigt, at man er klar til at omstille sine kompetencer og have en nysgerrighed på den digitale transformation,” siger adm. direktør Søren Laursen til FinansWatch.

Organisatorisk og livslang læring

”Læringskultur” bliver et centralt begreb. Det handler i bund og grund om at gribe læring an på en anderledes måde – både for den enkelte og for organisationen.

”I takt med at forandringerne kommer til at skylle over os i den finansielle sektor, bliver kravet til den enkeltes læring og evne til at være nysgerrig og proaktiv endnu højere. Vi har længe talt om livslang læring, men det kommer vi til at tale endnu mere om, for det vil være langt mere nødvendigt,” lyder forudsigelsen fra Søren Laursen.

Onlinemøder og at kunne skabe nærvær på distancen

”Det ligger dybt i mange mennesker, at kan man mødes, er det bedre end onlinemøder. Det skyldes blandt andet, at når man har holdt tusinder af fysiske møder, er man langt mere tryg i det,” siger Henrik Duch, der er ekspert i onlinemøder på FU og påpeger, at det ikke helt hænger sammen med det, ledelserne vil have:

”HR og ledelsen ude i virksomhederne er godt klar over, at online møder er noget, de skal tilbyde deres kunder, og det er noget, de skal blive bedre til.”

Distanceledelse

I FinansWatch peger Søren Laursen på, at der er sket et skift i udvælgelsen af nye ledere. Før har man valgt de fagligst dygtige, men Søren Laursen mener, at der nu bliver kigget på andre faktorer:

”Der kommer til at ske meget på det område, og det fylder meget hos os. Ledelseskompetencer bliver virkelig vigtige fremadrettet, for det at kunne skabe igennem andre, at lede på distancen, få forskellige roller til at fungere, det bliver endnu mere efterspurgt,” siger han og fortsætter:

”Kravene til lederens kompetencer vil stige og være under forandring.”

Søren Laursen
Søren Laursen
Administrerende direktør
+45 8993 3340
+45 2269 8381


Se alle nyheder

o O o

Seneste nyheder fra FU