FU følger myndighedernes anbefalinger og anvisninger, når vi mødes fysisk. Læs mere i vores FAQ

Ny bekendtgørelse på vej på investering. Hvad betyder det for jer?

Finanstilsynet er på vej med en ny bekendtgørelse om kompetencekrav. Den kan stille nye krav til jeres forretningsgang. Vi tilpasser vores løsning til den nye bekendtgørelse.

I den nuværende bekendtgørelse stilles der krav om, at pengeinstituttet skal udarbejde en forretningsgang om systematiske uddannelsesforløb for de medarbejdere, der rådgiver om investeringsprodukter.

Den nye bekendtgørelse forventes at udvide dette til medarbejdere, der formidler oplysninger om investeringsprodukter. 
 

Kun få medarbejdere forventes at være omfattet af den nye bekendtgørelse

I praksis vurderer vi ikke, at der findes mange medarbejdere, der blot formidler oplysninger om investeringsprodukter. Det peger i retning af, at der ikke er mange, der får brug for at have to forretningsgange for systematiske uddannelsesforløb på investeringsområdet.

Udkastet til den nye bekendtgørelse om kompetencekrav definerer formidling af information som direkte information til kunder om investeringsprodukter.

Vi er løbende i dialog med Finanstilsynet og kan på baggrund heraf konkludere, at eksempelvis medarbejdere med kundekontakt, der modtager og gennemfører execution only-handler, og som ikke yder andre investeringsservices i relation til investeringsprodukter, ikke betragtes som formidlere.

De forventes dermed ikke at skulle gennemføre pengeinstituttets systematiske uddannelsesforløb for medarbejdere, der formidler oplysninger om investeringsprodukter.
 

Arbejdsgruppe er med til at sikre den rette fortolkning og læring

FU har nedsat en arbejdsgruppe med deltagere fra en række pengeinstutter fra sektoren. Gruppen har gennemgået kompetencekravene i den nye bekendtgørelse og sammenholdt dem med de nuværende kompetencekrav i FUs dokumentation af gule og grønne investeringsprodukter.

Det nuværende setup Dokumentation Gul/Grøn understøtter uddannelsesbehovet hos medarbejdere, der yder rådgivning.

Arbejdsgruppen drøfter desuden behovet for at tilpasse læring og test til medarbejdere, der formidler information. Arbejdsgruppen er med til at sikre den rette fortolkning af bekendtgørelsen og sikre, at læringen matcher den nye bekendtgørelse bedst muligt.
 

FU hjælper jer med at opfylde bekendtgørelsens krav så effektivt som muligt

FU har en løsning, der understøtter jeres forretningsgang om systematiske uddannelsesforløb. Vores læringsaktiviteter og test afdækker rådgivernes eventuelle læringsbehov og dokumenterer deres kompetencer.

Som noget helt nyt guider testens resultatside nu rådgiveren direkte over til den læring, som understøtter det konkrete læringsbehov. Det ser vi som effektiv læring på kortere tid.

Effektivisering og mindre justeringer af de nuværende kompetencetest i efteråret 2017

I øjeblikket består dokumentationspakken for gule og grønne investeringsprodukter af følgende test:


Den nye bekendtgørelse kræver nogle små justeringer i den eksisterende pakke, som vi vil implementere i løbet af 3. og 4. kvartal, når vi kender hele den danske implementering af MiFID II.

I løbet af efteråret udvider vi pakken med emnet Puljer. Det bliver enten i en separat test eller lagt sammen med emnet Investeringsforeninger. Derudover samler vi Relevant lovgivning og Økonomisk forståelse i en test på ca. 35 spørgsmål (ca. 5 spørgsmål færre end i dag).
 

Læs mere om de nuværende lovkrav på gul/grøn området

 Se alle nyheder

o O o

Seneste nyheder fra FU