FU følger myndighedernes anbefalinger og anvisninger, når vi mødes fysisk. Læs mere i vores FAQ

Status på Boligkreditdirektivet

Lokale Pengeinstitutter og flere pengeinstitutter deltager i FUs arbejdsgruppe for Boligkreditdirektivet. Gruppen arbejder videre med kompetencekravene i bekendtgørelsen om kompetencekrav til boligkreditgivere og boligkreditformidlere.

Artikel opdateret den 5. april 2017. 

Se i øvrigt nyeste information om Boligkreditdirektivet.

Rådgivere og andre ansatte, som er med til at kreditvurdere og udforme forbrugerens boligkreditaftale, kan opdeles i 4 grupper. Ved at svare på spørgsmålene i nedenstående figur, finder du ud af, hvordan dine ansatte lever op til kravene:


Løsningsmuligheder
Vejledningen til bekendtgørelsen definerer et relevant teoretisk uddannelsesforløb bredt. Det betyder, at et uddannelsesforløb kan bestå af både uddannelser, kurser, træning, e-learning eller andre oplæringsforløb.

FU tilbyder kurser og virtuel læring, der lever op til bekendtgørelsens kompetencekrav for boligrådgivere, og som kan indgå i uddannelsesplanen for rådgiverne.

En anden mulighed er, at rådgiveren dokumenterer et tilstrækkeligt vidensniveau ved at gennemføre en kompetencetest, som tager udgangspunkt i Bekendtgørelsens kompetencekrav. Vejledningen til bekendtgørelsen forventes at foreligge i løbet af efteråret, hvorefter FU er klar med testene primo december 2016.

Læringsaktiviteter på bolig- og kreditområdet
Det nuværende udbud af kurser, e-learning og e-bøger matcher næsten boligkreditdirektivets kompetencekrav. Målet er at dække kompetencekravene fuldt ud med forskellige former for læring.

 


Kompetencetest klar primo december 2016

Med kompetencetestene kan I verificere, om jeres rådgivere har de fornødne teoretiske kompetencer. Og I kan bruge dem til at dokumentere disse kompetencer. Det gælder både for rådgivere med og uden 2 års relevant erhvervserfaring. Kompetencetestene kan også bruges til at sikre, at boligrådgiverne løbende opretholder og ajourfører deres generelle kompetenceniveau på området.

Resultatsiden på kompetencetestene beskriver, hvilke læringsaktiviteter, der understøtter testens kompetencekrav, så rådgiveren ved, hvad han eller hun skal gøre for at dokumentere sit vidensniveau, hvis resultatet ikke er tilfredsstillende.

Anette Ravnested
Anette Ravnested
Chefkonsulent
+45 8993 3272
+45 2968 3580
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Anette


Se alle nyheder

o O o

Seneste nyheder fra FU