Har du og dine kolleger et fælles billede af, hvad digital omstilling handler om?

Det har de nu i flere stabsafdelinger i Sydbank. Læs med her og få et kort indblik i, hvordan de har oparbejdet det, og hvad det betyder for deres arbejde med digital omstilling.

En ting er helt sikkert.

Der er sagt, der bliver sagt, og der skrives meget om den digitale udvikling, vi som samfund og sektor står midt i. Næsten lige så sikkert er det, at ved al udvikling, så er det udbytterigt, når kollegaer og afdelinger har et fælles grundlæggende vidensniveau.

Præcis dette tog flere stabsafdelinger i Sydbank konsekvensen af i foråret. På flere områder var de i gang med at kigge på og udnytte digitaliseringens mange muligheder. Alligevel vurderede de, at der manglede:

  1. Et helt grundlæggende fælles vidensniveau indenfor sektorens nøgleteknologier
  2. Et fælles udgangspunkt for best practice ved digitale omstilling
  3. Et fælles digitalt mindset

Løsningen blev at ansøge om Få succes med digital omstilling gennem Finanskompetencepuljen. Puljen bevilligede forløbene, og det betød, at medarbejderne, i løbet af efteråret, var afsted på kurset, som Finanssektorens Uddannelsescenter udbyder.

I løbet af to dage, hvor den første dag er ca. 5 timers selvstudie, stifter deltagerne bekendtskab med udvalgte emner indenfor digital omstilling. Det er fx digitale kompetencer, gode råd til digital omstilling, indblik i og eksempler på sektorens nøgleteknologier (robotics, AI, machine learning, big data mm).

De stifter samtidig også bekendtskab med emnet “håndtering af forandringer”. Det er nemlig mindst lige så vigtigt at have et par metoder til det, da det arbejdsmarked vi kender i dag og vores måder at arbejde sammen på ændres i et hastigt tempo.

Alle emnerne sætter vi i relationen det arbejdsmarked, vi kender i dag, og hvilken betydning det får, og allerede har fået, for finanssektoren.

 

Et fælles udgangspunkt

Udgangspunktet for et lukket forløb er ikke bare, at en konsulent kommer og underviser. Et lukket forløb giver pengeinstituttet en lejlighed til at få en fælles dialog om, hvor pengeinstituttet selv er som organisation, og hvilke muligheder og udfordringer de står med.

På dette forløb fik deltagerne besøg af en forretningsudvikler fra digitale kanaler i Sydbank. Han blev inviteret med på kurset, hvor han kom og gav deltagerne et indlæg om bankens nuværende digitale indsatsområder. Deltagerne benyttede muligheden for at stille en masse spørgsmål og få en god dialog om den digitale fremtid. Dette bidrog yderligere til at medarbejderne fik en fælles indsigt – hvilket netop var noget af det, der blev efterspurgt.   

Deltagerne kom selvfølgelig på kurset med forskellige vidensniveauer og nogle har allerede oparbejdet erfaringer inden for digital omstilling. Alligevel var der et ret gennemgående træk i evalueringerne fra flere af deltagerne. Som en deltager skriver: ”Kurset var godt sat sammen. Det gav mig helt sikkert en forståelse af begreber om digitalisering, som vi i min afdeling nu alle har hørt. Så det ikke blot er min egen forståelse, men en fælles forståelse, italesættelse og positionering af begreber”.

Det giver os nu et fælles sprog og opmærksomhed på digital omstilling.


Efterfølgende har vi spurgt afdelingsdirektør i salg Ulrik Schreiner, der var initiativtager til kurserne, hvilken en effekt han oplever, at kurserne har givet. Han svarer: ”Mange medarbejdere er kommet tilbage på kontoret med en masse ny viden, læring og inspiration – det giver os nu et fælles sprog og opmærksomhed på digital omstilling”.

Tag en dialog med dine kolleger

Måske sidder du nu og tænker på, om din afdeling mon har et fælles billede af og udgangspunkt for digital omstilling?

I så fald kan I i første omgang starte med at tage en dialog om, hvad et digitalt mindset betyder hos jer? Hvad det inspirerer til? Hvad det forpligter hinanden til? Hvad det giver af muligheder? Er du blevet mere nysgerrig på digital omstilling generelt? Så find mere information her, eller kontakt FU for en dialog om præcis din afdeling/dit pengeinstitut.

Denne artikel er udviklet til det nyeste nummer af nyhedsbrevet Nyt om Salg, kommunikation og personlig udvikling. Vil du også modtage de kommende nyhedsbreve, kan du tilmelde dig her (sæt kryds i salg, kommunikation og personlig udvikling).
Anders Nørgaard
Anders Nørgaard
Chefkonsulent
+45 8993 3330
+45 2542 5310
Kontakt Anders, hvis du er interesseret i at vide mere