Spil dig selv og dine kollegaer endnu bedre - med dit kendskab til menneskers adfærd

Hvordan har du det med at spørge andre om feedback og modtage feedback? Og hvordan har du det med at give feedback?

Af Chefkonsulent Bjarne Klitgård Hallstrøm

I denne artikel bliver du lidt klogere på dig selv – både på dine solsider og skyggesider, din adfærd og dine præferencer gennem typologien DiSC.
 
Det handler om at spille hinanden gode, og at du bliver bevidst om, hvem du er, og hvad du kan gøre for at spille dig selv bedre. Små ændringer i din adfærd kan gøre en kæmpe forskel i forhold til at spille dig selv og dine kollegaer bedre. På denne måde kan feedback nå nye højder.

DiSC er et af verdens mest anvendte og anerkendte typologiværktøjer, som bruges til at beskrive menneskers adfærd i forskellige situationer. DiSC-modellen tilbyder en forståelsesramme for ledere og medarbejdere. Det er et værktøj til at koordinere forskellige behov for kommunikation, motivation, samarbejde og ledelse − uden at sætte folk i bås og kasser.

En DiSC-profil beskriver en persons adfærd i en bestemt situation. Det kan være arbejde, fritids- eller familieliv. De fire bogstaver i ordet DiSC står hver især for de parametre, som DiSC måler adfærd på:

 

  • Dominans (Dominance)
  • Indflydelse (Influence)
  • Stabilitet (Steadiness)
  • Kompetence (Competence)

Resultatet af DiSC er ikke rigtigt eller forkert. Alle resultater er ligeværdige, og det er netop en central pointe i arbejdet med DiSC-profiler, at der er brug for alle typer på en arbejdsplads.

Baggrundsviden

 
DiSC er udviklet af William Marston i år 1928. Marston var i modsætning til Freud og Jung ikke interesseret i patologiske eller psykiske sygdomme, men derimod i normale menneskers følelser og adfærd i samspillet med verden omkring dem.

Ifølge Marston afspejler vores adfærd vores opfattelse i forhold til omgivelser i en given situation. DiSC peger på forskellige psykologiske motiver og drivkræfter for vores handlinger.

Af andre tilsvarende typologiværktøjer kan nævnes GARUDAs fokusprofil, Masters EASI og Insights Discovery.

 

 

Se fire forskellige arketyper, og hvordan de agerer forskelligt.

Reflektér over, om du kan genkende dig selv i en eller flere af typerne?

Hvilken af arketyperne minder du mest om?

Har du allerede en idé om det? De fleste synes, det er sjovt og spændende at lave en DiSC-profil og se, om den matcher med ens egne tanker om, hvem man er som type.

Ved at klikke på nedenstående test kan du få adgang til en typeindikator for din DiSC-profil. Typeindikatoren giver dig en indikation af, hvem du er i DiSC-sammenhæng. Indikationen bygger på en række udsagn, som du skal vælge, om du kan genkende dig selv i.

Din typeindikator og bevidsthed vil hjælpe dig til at forstå din egen type i forhold til DiSC. Det vil også være en hjælp fremadrettet i dit arbejde, dine relationer og i situationer, hvor du skal modtage og give feedback.

Alle mennesker har alle fire typer i sig. Den del, du har mest af (den del med mest farve), kaldes din primære arketype, og den del med næstmest farve kaldes din sekundære arketype.

Test: Hvilken af arketyperne minder du mest om?

OBS! Typeindikatoren er ikke en ”ægte” DISC-profil. En DiSC-profil er mere nuanceret og går mere i dybden.

 

 

Tekst med farvet baggrund

Når du forstår dig selv og kender til DiSC, vil du få større succes med at give og modtage feedback. 

DiSC og feedback

Du skal nu se lidt om, hvordan du aktivt kan bruge DiSC i din hverdag, når du arbejder med feedback. Hvad skal du være opmærksom på, når du modtager og giver feedback? 

Se videoen og reflektér over, hvordan du kan sætte DiSC i spil i din hverdag

 

Opmærksomhedspunkter, når du modtager og giver feedback

I videoen er du blevet præsenteret for nogle opmærksomhedspunkter, når du skal modtage og give feedback – alt efter din og den anden parts profiler.

Du har gennem modulet fået et indblik i, hvad DiSC er, og hvorfor det er relevant, når du skal give og modtage feedback. Du kan bruge din viden fremover i dine relationer og ikke mindst i jeres feedbacktræning.

Vi håber, du er blevet klogere på området og er klar til at anvende DiSC i din hverdag.

 

Denne artikel er udviklet til det nyeste nummer af nyhedsbrevet Nyt om Salg, kommunikation og personlig udvikling. Vil du også modtage kommende artikler om feedback, kan du tilmelde dig her (sæt kryds i salg, kommunikation og personlig udvikling).

Bjarne Klitgård Hallstrøm
Bjarne Klitgård Hallstrøm
Chefkonsulent
+45 8993 3571
+45 2968 3571
Kontakt Bjarne for mere information om feedback