Bæredygtighed går fra strategi til drift

I følge Tine Lundegaard kommer bæredygtighed til at præge arbejdet i bestyrelseslokalerne i de danske pengeinstitutter i de kommende år.

Redigeret med nyt om kurset i maj 2023.

Bæredygtighed kommer højt på bestyrelsesdagsordenen. Det er ikke en pligt – det er en stor mulighed, siger ekspert Tine Lundegaard.

”Lige om lidt skal I spørge jeres kunder om deres ESG-præferencer. Er I klar til det?”

Der bliver stille i lokalet, da Tine Lundegaard stiller det enkle spørgsmål til deltagerne på Finanssektorens Uddannelsescenters bestyrelsesuddannelse.

Tine Lundegaard har i en årrække arbejdet med bæredygtighed i de største danske banker – senest i spidsen for Jyske Banks ESG-program. I dag sidder Tine Lundegaard i Executive Management i Qblue Balanced, som er en kapitalforvalter med fokus på bæredygtighed.

Det handler om levedygtighed

Hun underviser på bestyrelsesuddannelsens modul 2, der fokuserer på bestyrelsens strategiske arbejde. Her er bæredygtighed på dagsordenen, og Tine Lundegaard er klar i spyttet, når hun understreger vigtigheden i at tænke bæredygtighed ind i det strategiske bestyrelsesarbejde:

”Det er yderst vigtigt, at jeres rådgivere spørger ind til bæredygtighed. Det er for bare at nævne ét eksempel, der er afgørende for, om jeres erhvervskunder er levedygtige – og hvor lang tid, de er levedygtige. Har I ikke levedygtige kunder, kommer I som bestyrelse til at tage tab."

”Det er yderst vigtigt, at jeres rådgivere spørger ind til bæredygtighed. Det er for bare at nævne ét eksempel, der er afgørende for, om jeres erhvervskunder er levedygtige – og hvor lang tid, de er levedygtige. Har I ikke levedygtige kunder, kommer I som bestyrelse til at tage tab. Og det er I ikke interesserede i.”

Tine Lundegaard fremhæver, at kravene til bæredygtighed gælder i hele værdikæden. De små og mindre erhvervsdrivende, der er leverandører til de store, skal i høj grad også have styr på bæredygtighed i deres forretning:

”Der bliver stillet større og større krav til, at leverancer og produkter gøres mere bæredygtige. Som leverandør risikerer man at blive fravalgt, hvis man eksempelvis ikke har tænkt et lavere CO2 forbrug ind i sin produktion – og kan dokumentere det.”

Bestyrelsesuddannelsen er et solidt fundament

”Hvad er dine ESG-præferencer?”

Nogle steder er snak om bæredygtighed strategisk fremtidssnak. Men lige om lidt er det drift og virkelighed, understreger Tine Lundegaard.

Forventningen er, at alle investeringskunder, allerede om et år, skal spørges ind til deres ESG-præferencer. På samme måde som alle bankrådgivere i dag spørger ind til den enkelte kundes risikoprofil.

Hvad er ESG?

ESG dækker over virksomhedens handlinger inden for miljø og klima (E), virksomhedens sociale/samfundsmæssige påvirkning (S) og den generelle styring af virksomheden (G).

ESG-præferencer er groft sagt et spørgsmål om, hvor bæredygtige kunderne ønsker at være i deres investering.

Sideløbende hermed kommer der større og større fokus på virksomhedernes ESG-rating. Altså hvor bæredygtige virksomhederne er.

”ESG-rating vil snart være en afgørende parameter – på lige fod med kredit-rating. Der er ekstremt stort fokus på det, og EU har en 10-punktsplan ”Financing Sustainable Growth” med ESG-krav til den finansielle sektor. Det kommer til at betyde rigtig meget for jer, og hvis I ikke er i gang, har I travlt,” siger Tine Lundegaard.

Få overblik og viden: Bæredygtighed i finanssektoren

Konkrete målepunkter gør bæredygtighed håndgribeligt

EU’s 10-punktsplan kommer til at omfavne både pengeinstituttets aktiver og passiver.

”Ja, det handler om vores klode og vores børns fremtid. Men der ligger altså også et stort indtjeningspotentiale her. Og alt det, der måske har været lidt ”fluffy”, det stopper, når der kommer konkrete målepunkter,” siger Tine Lundegaard.

Den udvikling kommer ifølge Tine Lundegaard i høj grad til at præge arbejdet i bestyrelserne i danske pengeinstitutter i de kommende år.

”Det er jer, som bestyrelse, der skal vurdere, hvor snittet skal lægges. I skal definere, hvad der skal måles på – og det er den virkelighed, jeres rådgivere skal operere i,” siger hun og fortsætter:

”I kommer automatisk til at sortere, hvem der skal være kunder og hvem, der ikke skal være kunder på den lange bane. Efterspørgslen på bæredygtige muligheder stiger og stiger. Det er ikke kun en pligt – det er en mulighed. I er bestyrelsen, I skal skabe forretning, så I skal tænke YES, det er en stor mulighed!”

De tre spørgsmål

Ifølge Tine Lundegaard er der tre vigtige spørgsmål, du skal forholde dig til som bestyrelsesmedlem i en finansiel virksomhed:

  1. Hvor bæredygtige ønsker I at være?
  2. Skal bæredygtighedsagendaen bruges til at erobre markedsandele? Hvis ja, på hvilke områder?
  3. Hvad er jeres strategi for, hvad I SKAL, hvad I BØR, og hvad I VIL?

Hvor er vi på vej hen?

EU Kommissionen har lavet en 10-punktsplan for arbejdet med bæredygtighed i finanssektoren:

Seneste nyheder fra FU

Organisationsudvikling: 26. maj 2023

Implementering: Hvor svært kan det være?

Generalforsamling: 12. maj 2023

Generalforsamling 2023

Bolig: 1. maj 2023

Boligseminar med grønt drys

Bestyrelse: 20. april 2023

Stor opgave for de nye bestyrelsesmedlemmer