Klumme: 68 milliarder om året

Klumme: Den sorte svane er fløjet ind over os. Det har sat et skræmmende klart og ufiltreret lys på risici ved vores tillids- og velfærdssamfund, og nu er det igen tid til at kigge efter løsninger.

Af Sabrina Guldager, chefkonsulent i Finansiel Regulering & Bestyrelse 

I TV2’s dokumentarserie ”Den sorte svane” ser vi, hvordan erhvervsjuristen Amira Smajic fungerer som bindeleddet mellem ”oververdenen” og ”underverdenen”.  

Hun har med egne ord assisteret med hvidvask af ”et par milliarder kroner”.  

Hvidvasksekretariatet vurderer, at der hvert år (!) hvidvaskes for mere end 68 milliarder kroner. Det bliver til 680 milliarder kroner bare i de 10 år, Amira har haft en ”karriere som professionel hvidvasker. Her har hun vejledt kriminelle grupperinger og bistået dem i at udnytte lovgivningens smuthuller til at hvidvaske penge. Hendes dybdegående kendskab til skattesystemet og evnen til at etablere komplekse momskarruseller og fakturafabrikker har været uvurderlige for hendes kriminelle klienter. 

Amira er bare én. Hendes ”et par milliarder” er kun en brøkdel af de 680 milliarder. Derfor rejser det uundgåelige spørgsmål sig. Hvor er resten af pengene? 

"Samarbejde, videndeling og netværk i den finansielle sektor og på tværs af sektorer er afgørende for succes i kampen mod de professionelle kriminelle."

Finanssektorens rolle 

“Den sorte svane” er ikke blot en afsløring af Amiras gerninger. Det er også en illustration af det gensidige afhængighedsforhold, der findes mellem kriminelle og visse erhvervsfolk og rådgivere 

Banker og sparekasser er ofte den første forsvarslinje mod forsøg på at integrere ulovlige midler.  

Med avanceret transaktionsmonitorering overvåges mistænkelige aktiviteter og rapporteres til myndighederne. ”Den sorte svane”, er et vidnesbyrd om systemernes effektivitet. Den frygt, som kriminelle føler over at blive opdaget, er en indikator på, at indsatsen ikke er forgæves.  

Det viser, hvor central en rolle finanssektoren spiller i kampen for at beskytte samfundet mod finansiel kriminalitet. 

Men det er også tydeligt, at finanssektoren ikke kan løfte opgaven alene. Samarbejde, videndeling og netværk i den finansielle sektor og på tværs af sektorer er afgørende for succes i kampen mod de professionelle kriminelle.  

Uddannelse gør en forskel 

Videndeling og uddannelse på alle niveauer i finanssektoren er derfor en afgørende faktor, når vi sammen skal ruste samfundet til at håndtere truslerne. 

Viden kan ikke kun hjælpe med at opklare, hvor de mange milliarder er blevet af. Deling af viden kan også forhindre fremtidige kriminelle aktiviteter og i sidste ende sætte en prop i de ulovlige pengestrømme. 

Det er en kerneopgave for os på FU at understøtte sektoren med de nødvendige værktøjer til at genkende og bekæmpe finansiel kriminalitet.  

Gennem uddannelse ruster vi i tæt samarbejde med andre nøgleaktører og sektoren selv, medarbejderne til at opdage og håndtere komplekse mekanismer bag ikke kun økonomisk kriminalitet men også for eksempel korruption og terrorfinansiering 

"Det er en kerneopgave for os på FU at understøtte sektoren med de nødvendige værktøjer til at genkende og bekæmpe finansiel kriminalitet."

Fortrolig dialog om udfordringer og løsninger 

E-learning og kurser kan ikke stå alene. I en tid, hvor kriminelle konstant udvikler nye metoder, er det afgørende for pengeinstitutterne at holde sig ajournår modus ændrer sig 

Fortrolige fora og netværk skaber et miljø, hvor specialister kan dele erfaringer, bekymringer og observationer. Det har deltagerne i vores netværk gjort i en årrække, og vi er ikke i tvivl om, hvilken forskel det gør.  

Netværkene tillader en åben og fortrolig dialog om de udfordringer og løsninger, der findes i kampen mod finansiel kriminalitet. Ved at samle eksperter fra forskellige institutter, fremmer vi her et samarbejde, der går ud over klasselokalet og skaber værdi og handling i hverdagen.  

Kun på den måde kan vi opdage de sorte svaner, før de flyver. 

Sabrina Guldager

Vil du høre mere om vores forskellige netværk indenfor hvidvask?

Sabrina Guldager

Finansiel Regulering & Bestyrelse

8993 3281

sgu@finansudd.dk

Seneste nyheder fra FU

Uddannelse: 26. juni 2024

Tidligere trainee hjælper nye på vej

Klumme: 25. juni 2024

Klumme: 68 milliarder om året

Rådgivning: 20. juni 2024

Kundefokus i alt

KundeBenchmark: 3. juni 2024

Kundetilfredshed er meget mere end et tal