Mød mestrene på Compliance Masterclasses

God compliance indebærer mange valg, som ikke kan slås op i en bog. På Compliance Masterclasses lærer du fra de bedste.

Best practice skabes ved at træffe bevidste valg. Det kræver fordybelse og sparring med fagfæller på et vist fagligt niveau.  

Derfor lancerer vi nu den første af en række Compliance Masterclasses, hvor du får mulighed for at lære af eksperterne og de dygtigste mestre og få skabt et stærkt fundament for den gode compliancepraksis.   

"Masterclasses er mere involverende for deltagerne – ikke blot en passiv lytning til kloge hoveder," siger chefkonsulent Linda Heath fra Finanssektorens Uddannelsescenter.

Skal du med?

Kom med til Masterclass om produktstyring den 14. september.

Tilmeld dig her

Debut: Produktstyring

Uden solide processer til styring af produktudvikling risikerer pengeinstituttet at tilbyde de forkerte produkter til deres kunder.

Finanstilsynet påpegede i juli sidste år, at godkendelse og styring ikke er blevet prioriteret højt nok, at ledelsens involvering har været manglende, og dermed at ledelsen ikke kunne have tilstrækkelig kontrol over processerne.

Derfor sætter vi i vores første Compliance Masterclass fokus på produktstyring.

"Compliancefunktionen skal inddrages systematisk, når nye produkter skal godkendes og eksisterende ændres. Det er vigtigt for at sikre efterlevelsen af bankens procedurer og den generelle lovgivning. Med de nye krav til og efterspørgsel efter bæredygtige produkter koblet med nye krav indenfor investorbeskyttelsesreglerne er en robust produktstyring særdeles nødvendig," siger chefkonsulent Linda Heath.

"På Finanssektorens Uddannelsescenter tror vi på, at vi skaber de bedste forudsætninger for at lykkes med den gode complianceopgave ved at træne i selskab med eksperterne, og hvor vi har mulighed for at lære af hinanden."

Træn med eksperterne

Complianceopgaven er efterhånden blevet meget specialiseret, og der stilles store krav til den enkelte compliancemedarbejders viden.

Den gode complianceopgave kræver træning, træning og træning. Det er det, vi sætter fokus på, når vores "mester" Thomas Ølgaard, chefkonsulent hos Asset Law, sætter scenen på vores første masterclass om produktstyring.

"Det er vigtigt, at compliancefunktionen forstår reglerne for produktstyring og ikke mindst, at de er bevidste om hvad deres roller og ansvar i relation til produktstyring er og ikke er," siger han.

Thomas Ølgaard har de seneste 30 år arbejdet med forskellige dele af værdikæden i relation til produktion og distribution af investeringsprodukter, og i mere end 10 år har det primære fokus- og ansvarsområde været produktstyring. Derudover har han stor erfaring med at formidle viden om produktstyring til større og mindre grupper i forskellige sammenhænge.

Du har allerede styr på compliance 

Vores Masterclass er for dig, der ønsker indspark til, hvordan jeres pengeinstitut kan arbejde med compliance med afsæt i best practice på området. Du har et vist vidensniveau for at du kan byde ind på et højt fagligt niveau. Derfor skal du som udgangspunkt have været i en 2. line compliancefunktion i et års tid. 

På en masterclass møder du de skarpeste eksperter og praktikere indenfor deres felt, og de giver dig en dybere indsigt og sætter det hele i et praktisk perspektiv, når I sammen gennemgår en konkret complianceopgaver og kommer omkring forskellige dilemmaer, der sætter hele rummets samlede viden i spil 

Compliance Masterclasses er også et naturligt sted for tidligere deltagere voresComplianceforløb at holde sig opdaterede og netværke. En masterclass er et enkeltstående arrangement, der giver dig den nyeste viden og inspiration til den gode complianceproces.  

I 2023 vil vi lancere en række Masterclasses. 

Linda Heath

Vil du høre mere?

Linda Heath

Finansiel Regulering & Bestyrelse

+45 8993 3354

lhe@finansudd.dk


Se alle nyheder

o O o

Seneste nyheder fra FU