Personlig rådgivning som vigtigste aktiv

Trods (eller måske endda som følge af) den øgede digitalisering i finanssektoren er den personlige rådgivning vigtigere end nogensinde, mener FU's adm. direktør Søren Laursen.
Digitaliseringen kom. Men den kom ikke på samme måde og med samme hast, som mange i sektoren havde ventet. Det er en af grundene til, at den danske finanssektor står overfor en reel rekrutteringsudfordring.

Af Søren Laursen, adm. direktør på Finanssektorens Uddannelsescenter

Jeg var for nyligt til et møde, hvor vi drøftede rekrutteringsudfordringer i sektoren.

En deltager fortalte, at de for fem år siden målrettet arbejdede ud fra en tese om, at digitalisering ville tage over. Derfor havde de nedjusteret optaget af unge. I dag må samme institut erkende, at udviklingen ikke gik så hurtigt endda, og at virksomheden derfor nu oplever et efterslæb.

Mennesket er ikke blevet overflødigt, selvom sektoren er blevet gennemdigitaliseret. Måske nærmere tværtimod.

Virksomheden mangler simpelthen eget talent, og den udfordring forsøger de at løse ved at tiltrække rådgivere fra andre institutter.

FA peger i en nyligt gennemført undersøgelse på, at udfordringen er generel. At der er et stort efterslæb af unge rådgivere (finansøkonomer og bachelorer) på vej ind i sektoren.

Specialisterne mangler også

Men det er ikke kun de unge, sektoren mangler.

Der skal fortsat rekrutteres rigtigt mange specialister indenfor bl.a. AML og IT. FA anslår, at sektoren kommer til at mangle 8.000 nye akademikere inden 2025, og i artiklen ’Flertallet af finansvirksomheder slås med rekrutteringen’ (FinansWatch den 29.12.2021), udtaler direktør Nicole Offendal, at 70% af FA’s medlemmer har svært ved at rekruttere de rigtige medarbejdere, og at det er en stigning fra 46% sidste år.

Alt sammen et tydeligt tegn på et ophedet arbejdsmarked, stigende medarbejderomsætning og en opadgående lønspiral.

Fokusér på alt det talent, der er i organisationen

Set fra et uddannelsesmæssigt perspektiv er den oplagte løsning, at sektoren i de kommende år tager ansvar for at optage flere unge på vej ind i sektoren.

Men det handler også om at efteruddanne på områder, hvor der er særlig meget kamp om talenterne.

En tillægsgevinst ved at efteruddanne er tilmed, at virksomheden åbner op for nye karrieremuligheder og derved står stærkere i kampen om at være en attraktiv arbejdsplads.

Der er også brug for mennesker i fremtiden

I forbindelse med den nuværende flaskehals er det værd at bemærke, at den personlige rådgivning har vist sig vigtigere, end mange forudså for år tilbage.

Mennesket er ikke blevet overflødigt, selvom sektoren er blevet gennemdigitaliseret. Måske nærmere tværtimod.

Fremtidens vindere bliver dem, der forstår det og allerede nu gør en intensiv indsats for at sikre, at de har medarbejderne til at løfte opgaven.

Paradoksalt nok er den menneskelige relevans øget, i takt med at kunden bliver mere digitalt selvhjulpen.

Det handler om at udnytte den menneskelige kapital på områder, hvor digitalisering står svagt – f.eks. at udvise empati og menneskelig forståelse i forbindelse med livets mange store finansielle beslutninger.

Der vil uden tvivl komme flere rent digitale banker, som drives af IT-specialister.

Men der vil fortsat være rigtig god plads til banker, som bygger på kombinationen mellem digitale løsninger og den personlige relation. I en fremtid, som bliver mere og mere digital, kan personlig rådgivning faktisk vise sig at blive en luksus og sektorens vigtigste aktiv.

Fremtidens vindere bliver dem, der forstår det og allerede nu gør en intensiv indsats for at sikre, at de har medarbejderne til at løfte opgaven. Nu og i fremtiden.

Seneste nyheder fra FU

Organisationsudvikling: 26. maj 2023

Implementering: Hvor svært kan det være?

Generalforsamling: 12. maj 2023

Generalforsamling 2023

Bolig: 1. maj 2023

Boligseminar med grønt drys

Bestyrelse: 20. april 2023

Stor opgave for de nye bestyrelsesmedlemmer