”Rød” skifter navn og indhold

Ny kompetencekravsbekendtgørelse på investeringsområdet får fremadrettet betydning for den røde certificeringsprøve.

i juni 2022 kom den nye bekendtgørelse ”Bekendtgørelse om kompetencekrav til ansatte, der yder investeringsrådgivning og formidler information om visse investeringsprodukter.”

De nye certificeringskrav træder i kraft den 1. januar 2023.

”Ændringerne får betydning for dem, der skal rådgive detailkunder om komplekse investeringsprodukter. Efter 1. januar bliver certificeringen nemlig lidt bredere, idet den skal favne emnerne relevant lovgivning og økonomisk forståelse udover den produktforståelse, som er en del af den røde certificering i dag," siger Claus Henriksen, der er chefkonsulent på Finanssektorens Uddannelsescenter og står for udviklingen af de nye prøver og fortsætter:

"Rådgiverne vil blive omfattet af kravet om certificering i emnerne relevant og økonomisk forståelse, når de skal gencertificeres eller hvis de ønsker at udvide deres certificering med et nyt komplekst investeringsprodukt efter 1. januar 2023.” 

Nyt navn: Certificering i komplekse investeringsprodukter 

Bekendtgørelsen får betydning for den røde certificeringsprøve

  • Rød certificering ændrer navn til Certificering i komplekse investeringsprodukter.

  • Fremover kommer certificeringen i komplekse investeringsprodukter til at bestå af to dele. En test i relevant lovgivning og økonomisk forståelse, samt en eller flere produkttest med de komplekse investeringsprodukter, rådgiveren skal rådgive om.  

  • Produktprøverne vil fra og med 1. januar 2023 også indeholde spørgsmål om generelle skattemæssige konsekvenser ift. produktet.

Find hele bekendtgørelsen på retsinformation.dk

 

Få detaljerne med

Krav gælder fra nytår

De nye krav gælder fra årsskiftet. Finanssektorens Uddannelsescenter er i fuld gang med at udvikle løsningen til certificeringen i komplekse investeringsprodukter,  så den tager højde for den nye bekendtgørelse.

Siden 2011 er 3.449 rådgivere blevet certificeret hos Finanssektorens Uddannelsescenter og der er gennemført ca. 13.500 certificeringsprøver.

Webinarer den 24. og 25. november

Finanssektorens Uddannelsescenter inviterer til webinarer, hvor vi vil fortælle mere om de nye krav og vores løsning.

Claus Henriksen

Vil du høre mere?

Claus Henriksen

Pension & investering

+45 8993 3392

che@finansudd.dk

Seneste nyheder fra FU

Læringskultur: 22. november 2023

Trivsel og effektivitet? Se på læringskulturen

Klumme: 6. november 2023

Klumme: Bæredygtig investering

Bæredygtig ledelse: 4. oktober 2023

Future-fokus på bæredygtig bankdrift