Hvad er forskellen på en dokumentation og en kompetenceafklaring?

Der er flere måder at dokumentere sine kompetencer på. Valget af metode hænger sammen med jeres strategi. Gør I det for at leve op til lovgivningen, eller ønsker I samtidig at sætte fokus på at udvikle jeres kompetencer?

I følge dansk lovgivning skal de finansielle virksomheder dokumentere deres kompetencer inden for de gule og grønne investeringsprodukter og boligkreditgivning og -formidling.

Der er flere måder at dokumentere sine kompetencer på, og virksomhederne bestemmer selv, hvordan de ønsker at gøre det. FU har flere løsninger, som kan hjælpe dig med at dokumentere jeres kompetencer. Den mest optimale løsning afhænger af, hvad der er vigtigt for jer.

Her er en forklaring på, hvad der adskiller en dokumentation fra en kompetenceafklaring. Du kan bruge begge dele til at dokumentere jeres kompetencer over for Finanstilsynet.

Dokumentation

Dokumenterer jeres kompetencer på forskellige niveauer, så det er let at trække en liste, hvis Finanstilsynet kommer på besøg.

 • Dokumenterer jeres kompetencer i forhold til Finanstilsynets krav
 • Test, som man består med 70% rigtige
 • 3 forsøg
 • Lukker for eventuelt resterende forsøg, når deltageren består et forsøg
 • Oplyser kun om et svar er korrekt eller forkert undervejs i testen
 • Virksomheden kan selv trække rapporter som dokumentation overfor Finanstilsynet

Kompetenceafklaring

Afklarer jeres kompetencer på rådgiverniveau og giver samtidig en handlingsplan for jeres kompetenceudvikling.

 • Afklarer jeres kompetencer i forhold branchens krav
 • Måling, derfor vigtigt at svare 'Ved ikke', hvis man er i tvivl om det rigtige svar for at få et retvisende billede
 • 1 forsøg (evt. som før- og eftermåling)
 • Giver løbende en uddybende feedback, hvis man svarer forkert på et spørgsmål, så man lærer af sine fejl
 • Via et branchebenchmark kan I sammenligne jer med andre rådgivere og på tværs af virksomheder
 • FU analyserer virksomhedens behov for læring og virksomheden får en rapport, som kan bruges til at præsentere resultaterne
 • For at bruge kompetenceafklaringen som dokumentation skal I supplere rapporten med en beskrivelse af, hvordan I håndterer eventuelle gap.

På Investering Gul/grøn er der ét niveau. Det svarer til niveauet for kompetenceafklaringen på investering, der matcher Finanstilsynets krav.

På Boligkreditdirektivet er der to niveauer: Et niveau, der matcher de offentlige krav (svarende til NQF4), så du kan få din dokumentation på plads med mindst mulig indsats. Og et højere niveau identisk med niveauet for kompetenceafklaringen på bolig (svarende til NQF5).

Niveauet i vores kompetenceafklaringer svarer til NQF5 og dækker de offentlige krav på bolig og investering.

Læs mere om

Tine Hansen
Tine Hansen
Projektkoordinator og Konsulent for VidenBarometer®
+45 8993 3324
+45 4222 0862
Kontakt Tine, hvis du vil vide mere om Kompetenceafklaringer og Gul/grøn
Anne Bessmann Danielsen
Anne Bessmann Danielsen
Projektkoordinator [pt. på barsel]
+45 8993 3290
Kontakt Anne, hvis du vil vide mere om Boligkreditdirektivet