Hvad er forskellen på en dokumentation og en kompetenceafklaring?

I følge dansk lovgivning skal de finansielle virksomheder dokumentere deres kompetencer indenfor de gule og grønne investeringsprodukter og indenfor boligkreditgivning og -formidling.

Der er flere måder at dokumentere sine kompetencer på, og virksomhederne bestemmer selv, hvordan de ønsker at gøre det. FU er klar med flere løsninger, som kan hjælpe dig med at dokumentere jeres kompetencer afhængigt af, hvad der er vigtigt for jer.

Her er en forklaring på, hvad der adskiller en Dokumentation fra en Kompetenceafklaring. Du kan bruge begge dele til at dokumentere jeres kompetencer overfor Finanstilsynet.

Dokumentation

Dokumenterer jeres kompetencer på forskellige niveauer, så det er let at trække en liste, hvis Finanstilsynet kommer på besøg.

 • Dokumenterer jeres kompetencer i forhold til Finanstilsynets krav
 • Test, som man består med 70% rigtige
 • 3 forsøg
 • Oplyser kun om et svar er korrekt eller forkert undervejs i testen
 • Virksomheden kan selv trække rapporter som dokumentation overfor Finanstilsynet

Kompetenceafklaring

Afklarer jeres kompetencer på rådgiverniveau og giver samtidig en handlingsplan for jeres kompetenceudvikling.

 • Afklarer jeres kompetencer i forhold branchens krav, der er højere end Finanstilsynets
 • Måling, derfor vigtigt at svare 'Ved ikke', hvis man er i tvivl om det rigtige svar for at få et retvisende billede
 • 1 forsøg
 • Giver løbende en uddybende feedback, hvis man svarer forkert på et spørgsmål, så man lærer af sine fejl
 • Via et branchebenchmark kan man sammenligne sig med andre rådgivere og på tværs af virksomheder
 • FU analyserer virksomhedens behov for læring og virksomheden får en rapport, som kan bruges til at præsentere resultaterne

På Investering Gul/grøn er der et niveau. Det svarer til niveauet for kompetenceafklaringen på investering, der matcher Finanstilsynets krav.

På Boligkreditdirektivet er der to niveauer: Et niveau, der matcher de offentlige krav (svarende til NQF4), så du kan få din dokumentation på plads med mindst mulig indsats. Og et højere niveau identisk med niveauet for kompetenceafklaringen på bolig (svarende til NQF5).

Niveauet i vores kompetenceafklaringer svarer til NQF5 og dækker de offentlige krav på bolig og investering.

Læs mere om