Hvad udtrykker NQF niveauerne?

NQF niveau

På FU beskriver vi niveauet for vores uddannelser med udgangspunkt i den nationale kvalifikations-ramme (National Qualification Framework = NQF). Herved gør vi det nemt at sammenligne niveauet for vores uddannelser med niveauerne i det offentlige uddannelsessystem.

 

Hvad udtrykker NQF-niveauerne?

NQF udtrykker uddannelsernes niveau. Det vil sige hvor dybt, der arbejdes med faget på den enkelte uddannelse. I Danmark kan niveauet for den enkelte uddannelse beskrives med udgangspunkt i de otte niveauer, der fremgår af Kvalifikationsrammen for Livslang Læring.

Uddannelsens forventede læringsudbytte beskrives med udgangspunkt i viden, færdigheder og kompetencer, som den studerende forventes at opnå ved at gennemføre uddannelsen.

Her kan du se en beskrivelse af det læringsudbytte, uddannelsen skal bidrage med for at kunne indplaceres på de otte niveauer: Niveauer i den danske kvalifikationsramme.

 

Hvordan har vi defineret NQF-niveauet på FUs uddannelser?

Nogle af FUs uddannelser er offentligt anerkendte. Dermed har de et offentligt anerkendt NQF-niveau.

Andre af vores uddannelser er private uddannelser. Deres NQF-niveau definerer vi med udgangspunkt i de offentligt anerkendte uddannelser, idet vi sammenligner det forventede læringsudbytte for vores uddannelser med niveauerne i den danske kvalifikationsramme – det vil sige viden, færdigheder og kompetencer.

Herunder kan du se de offentligt anerkendte NQF-niveauer og de FU-definerede niveauer.

 

Offentligt anerkendt NQF-niveau

Finansuddannelsen: 4

Finans Trainee-uddannelsen: 5

Den kompetente Rådgiver: 6

Den nye Leder: 5

Certificeret Salgsledelse i Praksis: 5

 

FU-defineret NQF-niveau

Den erfarne Rådgiver: 5

Erhvervsrådgiver-uddannelsen: 5

Eksamineret Finansrådgiver Formuerådgivning: 6

Eksamineret Finansrådgiver Pension: 6

Eksamineret Finansrådgiver Investering: 6

Master i Ledelse: 7

 

Claus Henriksen
Claus Henriksen
Chefkonsulent
+45 8993 3392
+45 6029 5428
Kontakt Claus hvis du vil vide mere om NQF