Hvem er omfattet af overgangsreglerne på IDD?

En kort opsummering af, hvad der gælder ud fra det Bekendtgørelsen

Medarbejdere, som har arbejdet med distribution af forsikringer før den 1. oktober 2018, mister ikke deres kompetencer og vil derfor som udgangspunkt være omfattet af overgangsreglerne, når de fremover skal arbejde med distribution af forsikringer, hvis de har arbejdet med det indenfor de seneste 3 forudgående år.

På dialogmøderne har det været drøftet, at medarbejderen ikke nødvendigvis skal have arbejdet med forsikringsdistribution i alle 3 år, det kan være i en periode.

Læs mere om overgangsordningen

Pernille Schwartz
Pernille Schwartz
Afdelingschef
+45 8993 3348
+45 2968 3564
Kontakt Pernille, hvis du har faglige spørgsmål til IDD