Hvem er omfattet af overgangsreglerne på IDD?

En kort opsummering af hvad der gælder ud fra det nuværende udkast til Bekendtgørelsen (6. februar 2018)

Medarbejdere, som har arbejdet med distribution af forsikringer før den 23. februar 2018 mister ikke deres kompetencer og vil derfor som udgangspunkt være omfattet af overgangsreglerne, når de fremover skal arbejde med distribution af forsikringer, hvis de har arbejdet med det indenfor de seneste 3 forudgående år.

På dialogmøderne været det været drøftet, at medarbejderen ikke nødvendigvis skal have arbejdet med forsikringsdistribution i alle 3 år, det kan være i en periode.

Læs mere om IDD

Pernille Schwartz
Afdelingschef
+45 8993 3348
+45 2968 3564
Kontakt Pernille hvis du har faglige spørgsmål til IDD
Mette Wendel Henriksen
Projektleder
+45 8993 3387
+45 6029 5429
Kontakt Mette hvis du har spørgsmål til IDD-løsningen