Lev op til den offentlige regulering med test og kompetenceafklaring

Vi hjælper dig med at overholde Finanstilsynets krav, så I kan koncentrere jer om at lave gode bankforretninger

Der kommer løbende flere bekendtgørelser og direktiver til, som pengeinstituttet skal leve op til. På nogle områder er der krav om en certificering, mens pengeinstituttet på andre områder selv bestemmer, hvordan I ønsker at dokumentere medarbejdernes kompetencer fx ved hjælp en FU dokumentation eller en kompetenceafklaring.

Se her hvad forskellen er på dokumentation og kompetenceafklaring

FU følger lovgivningen nøje, så vi hele tiden er på forkant med gode løsninger, der kan sikre jeres compliance.

Planer holder styr på den offentlige regulering

Vi hjælper dig gerne med at indarbejde den offentlige regulering i virksomhedens langsigtede planlægning. Det har vi gjort hos flere kunder i form af flerårige planer. 

Se også nyheden Regulative udfordringer i finanssektoren - sådan hjælper FU?

Hvis du ønsker sparring på området, er du meget velkommen til at tage fat i os.

Malene Buus Møller
Projektleder
+45 8993 3382
+45 6029 5661
Kontakt Malene hvis du vil vide mere om Hvidvask
Claus Godt Hansen
Salgs- og markedschef
+45 8993 3374
+45 2527 0583
Kontakt Claus hvis du ønsker sparring om årshjul