Lev op til den offentlige regulering – og til jeres egne krav til faglighed

FU hjælper med at overholde Finanstilsynets krav, så I kan koncentrere jer om at lave gode bankforretninger

Der kommer løbende flere og flere bekendtgørelser og direktiver til, som pengeinstituttet skal leve op til. På nogle områder er der krav om en certificering, mens I på andre områder selv må bestemme, hvordan I ønsker at dokumentere medarbejdernes kompetencer.

Hvad er vigtigst – myndighedernes krav eller jeres egen strategi?

Lever I op til myndighedernes krav for deres skyld og håber, at de passer til jeres strategi? Eller har I jeres egne krav til, hvor gode I ønsker at være?

Måske har I en strategi om at være bedre på nogle bestemte områder. Og måske er jeres egne krav højere end myndighedernes krav. Endelig kan tidspresset også være afgørende for, hvad der er vigtigst lige nu.

Nogle pengeinstitutter har den ene tilgang – andre den anden, og nogle gange ser vi en kombination.

Tjek dig selv: Hvordan er retorikken hos jer?

Sådan holder du styr på den offentlige regulering

FU hjælper med at indarbejde den offentlige regulering i virksomhedens langsigtede planlægning. Det gør vi med flerårige planer – en form for årshjul – så tingene ikke falder oveni hinanden.

Vores faglige eksperter følger lovgivningen nøje, så vi hele tiden er på forkant med gode løsninger, der kan sikre jeres compliance. 

Tag fat i os når du har brug for hjælp eller sparring med de regulative udfordringer – vi er altid klar til at støtte dig undervejs i processen.


Oversigt over hvordan de forskellige fagområder er reguleret

IDD/forsikring

IDD (Insurance Distribution Directive): FU er godkendt af Finanstilsynet til at udbyde efteruddannelsesprøver og kompetenceprøver på bilag 1, 4 og 5, 5A, 5B, 8 og 9. Desuden er FU godkendt til at udbyde teoretiske prøver på bilag 1 og bilag 2. Efteruddannelsesprøven er en multiple choice-prøve, som kan afholdes lokalt under opsyn.

Hvidvask

Hvidvaskuddannelse: Det afhænger af pengeinstituttets risikovurdering, hvordan det skal efterleve hvidvaskloven. FUs løsning rummer både e-learning og test til de forskellige jobfunktioner.

Bolig/kredit

Boligkreditdirektivet: Virksomheden bestemmer selv, hvordan den ønsker at dokumentere medarbejdernes kompetencer. FUs løsning rummer to niveauer: Dokumentationsniveauet svarer præcist til direktivets krav, mens kompetenceniveauet matcher branchens egne lidt højere krav til medarbejderen.

Investering

Rød certificering: FU er godkendt af Finanstilsynet som udbyder af prøver i den røde risikokategori. Prøven er en multiple choice-test, som afholdes med tilsyn hos os eller lokalt hos jer.

Gul/grøn dokumentation: Virksomheden vælger selv, hvordan den vil dokumentere medarbejdernes kompetencer. Vores løsning giver mulighed for både dokumentation og kompetenceafklaring.

 

FUs team inden for test, certificering og offentlig regulering

Hvis du ønsker sparring på området, er du meget velkommen til at tage fat i en af specialisterne i vores korps inden for test, certificering og offentlig regulering.