Hvem er omfattet af hvidvaskloven?

Alle medarbejdere, der er i kontakt med kunder og kundedata, skal uddannes.

Hvidvaskloven §8, stk. 6

Virksomheder og personer omfattet af denne lov skal sikre, at ansatte, herunder ledelsen, har modtaget tilstrækkelig undervisning i kravene i denne lov og regler udstedt i medfør heraf samt relevante krav om databeskyttelse.

 

Det betyder, at alle medarbejdere, der er eller vil komme i kontakt med kunder og kundedata, skal kende deres forpligtelser i henhold til hvidvaskloven, regler udstedt som følge af loven og kravene til databeskyttelse.

Læs mere om Hvidvask og uddannelse i dette uddrag fra vejledningen til hvidvaskloven

eller

Se den fulde vejledning til hvidvaskloven

Line Bagger Bendix
Line Bagger Bendix
Afdelingschef
+45 8993 3240
+45 2968 3560
Kontakt Line, hvis du har spørgsmål