Lovkrav og formalia

Forretningsgange er forskellige fra pengeinstitut til pengeinstitut

Hvidvaskloven fastsætter en risikobaseret tilgang, hvor hvert pengeinstitut skal vurdere risikoen for, at instituttet vil blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme.

Når I har vurderet risikoen, skal I beslutte, hvordan I vil efterleve kravene - for eksempel i forhold til forskellige kundegrupper, hvilken information I skal indhente, og hvordan I vil dokumentere informationen.

Håndteringen er derfor forskellig fra institut til institut.

Se 'Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme' (Hvidvaskloven) 

Line Bagger Bendix
Line Bagger Bendix
Afdelingschef
+45 8993 3240
+45 2968 3560
Kontakt Line, hvis du har spørgsmål til bekendtgørelsen