Online-kursus uddanner medarbejdere i at bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering

Et helt nyt online-kursus om at bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering blev lanceret den 10. oktober 2019. Pengeinstitutter og andre finansielle virksomheder kan tilmelde deres medarbejdere til kurset, der erstatter kurset fra 2017.

Det nye kursus rummer en række forbedringer og erstatter det eksisterende kursus fra 2017, som dog stadig lever op til lovgivningen. Det betyder, at I blot skal gennemføre det nye kursus på det tidspunkt, hvor I har planlagt at gennemføre hvidvask-uddannelse. I behøver således ikke fremrykke at gennemføre hvidvask-uddannelse. 


Sådan er online-kurset forbedret:

  1. Opdateret og skærpet på alle relevante områder

  2. Det er blevet mere effektivt - og tager kortere tid for medarbejderne at gennemføre 

  3. Forenklet administration 

 

E-learning og test sat sammen i 5 forløb

Kurset består af en række e-learning-moduler og test, som handler om, hvordan du som medarbejder i et pengeinstitut har pligt til at være opmærksom på kunderne i forhold til at bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering. 

En medarbejder skal gennemføre læring, der matcher hans jobfunktion. Derfor har vi sammensat 5 forskellige forløb, og hver medarbejder skal tilmeldes 1 forløb.

Det enkelte pengeinstitut skal supplere vores kursus ved at uddanne medarbejderne i pengeinstituttets særlige forhold og forretningsgange.

 

Kurset er udviklet i samarbejde med sektoren

Kurset er udviklet i samarbejde med en arbejdsgruppe, som består af repræsentanter fra en række pengeinstitutter og Lokale Pengeinstitutter.

Kurset er målrettet alle pengeinstitutter i Danmark, der uanset størrelse skal leve op til den samme lovgivning. 

Kontakt Line eller Malene, hvis du vil vide mere om kurset: