Online-kursus i bekæmpelse af hvidvask

Bemærk: FUs online-kursus om bekæmpelse af hvidvask kommer i en revideret version i efteråret 2019

FUs uddannelsesløsning om bekæmpelse af hvidvask og finansiering af terrorisme opdaterer jeres medarbejdere godt i forhold til den nye hvidvasklov. Løsningen består af e-learning og test. 

E-learning og test er målrettet hele sektoren med størst mulig faglig fællesnævner. Derudover skal I supplere med uddannelse i pengeinstituttets egne forretningsgange.

 

Udviklet i samarbejde med sektoren

Online-kurset er udviklet i samarbejde med en arbejdsgruppe, som består af repræsentanter fra forskellige pengeinstitutter samt Lokale Pengeinstitutter.


Kontakt Anni, Line eller Malene, hvis du vil vide mere om online-kurset i bekæmpelse af hvidvask: