Online-kursus uddanner medarbejdere i at bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering

Nyt kursus målrettet den finansielle sektor lanceres den 10. oktober 2019. Det nye kursus erstatter kurset fra 2017.

[Denne side og dens undersider er under løbende opdatering, så længe du kan se denne besked]

Det nye kursus rummer en række forbedringer og erstatter det eksisterende kursus fra 2017, som dog stadig lever op til lovgivningen. Det betyder, at I blot skal gennemføre det nye kursus, når I alligevel har planlagt at gennemføre hvidvask-uddannelse. 

 

Sådan er online-kurset forbedret:

  1. Opdateret på alle relevante områder og strammet op i strukturen

  2. Det tager kortere tid for hver medarbejder at gennemføre kurset 

  3. Enkel administration og rapportering som følge af færre jobfunktioner

 

E-learning og test

Kurset består af e-learning og test om bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.

Kurset er målrettet hele sektoren med størst mulig faglig fællesnævner. Derudover skal I supplere med uddannelse i pengeinstituttets egne forretningsgange.

 

Udviklet i samarbejde med sektoren

Kurset er udviklet i samarbejde med en arbejdsgruppe, som består af repræsentanter fra forskellige pengeinstitutter samt Lokale Pengeinstitutter.

Kontakt Line eller Malene, hvis du vil vide mere om kurset i bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.