Lovkrav

Bekendtgørelsen om IDD (Insurance Distribution Directive) rummer 12 bilag. FU udbyder de prøver, som I har brug for i en finansiel virksomhed.

IDD er et europæisk direktiv, som skærper kravene til forsikringsformidling og stiller krav til alle, der udøver forsikringsdistribution. Formålet er naturligvis at beskytte forbrugere og private investorer.
 

Hvad gør FU for at hjælpe din virksomhed med en god IDD-løsning?

Der er mange fællestræk til det, sektoren i forvejen kender fra Rød Certificering på investeringsområdet. FU trækker naturligvis på sine erfaringer fra Rød Certificering, der hvor det giver mening.

Vi har for eksempel gode erfaringer med at inddrage vores kunder og har også en følgegruppe på IDD med repræsentanter fra sektoren, som vi samarbejder med om udviklingen.
 

Medarbejderen kan arbejde under opsyn, indtil vedkommende har bestået IDD-prøven

Nye medarbejdere kan arbejde under opsyn af en kollega, som har de godkendte kompetencer på plads, i:

 • 5 år, hvis de i mellemtiden forsøger at bestå IDD-prøven
 • 3 år, hvis de ikke forsøger at bestå IDD-prøven
   

Tre forsøg til at bestå kompetenceprøven og efteruddannelsesprøven

Medarbejderne har tre forsøg til at bestå. Hvis de dumper deres 3. forsøg, får de karantæne i et år fra det seneste forsøg, før de må gå op igen.

Efteruddannelsesprøven og teoretiske prøver uden krav om eksamensvagt

Bekendtgørelsen stiller ikke krav om eksamensvagt, og det betyder, at I kan planlægge og gennemføre prøverne på IDD hvert 3. år så fleksibelt og smidigt som overhovedet muligt.

Bekendtgørelsens indhold skal fortsat opretholdes (citat):”at udbudte prøver skal afholdes under forhold, der sikrer, at den ansatte ikke kan modtage hjælp ved besvarelsen af prøven.

Som virksomhed

 • skal I via en beskrevet forretningsgang sikre, at I står inde for, hvem der gennemfører prøven, og at retningslinjerne overholdes.

Til gengæld skal FU

 • udarbejde retningslinjer for at afholde prøven
 • FU løbende følge op og analysere data for at tjekke, om alt går retmæssigt til.

Eksempel på gennemførsel af prøver
En praktisk måde at gennemføre prøver kan være, at en leder – eller en betroet medarbejder i afdelingen, bliver den person, som sikrer de retningslinjer, som er beskrevet i forretningsgangen. Det kan i praksis ske ved, at medarbejder, som skal gennemføre en prøve, skal henvende sig til leder/betroet medarbejder inden prøven startes. De sikrer, at prøven startes under forhold, hvor den ansatte ikke modtager hjælp.

Overordnede rammer for gennemførsel

 • man må ikke modtage hjælp ved besvarelsen af prøven
 • det er ikke tilladt at kommunikere med andre - det gælder både skriftlig, mundtlig og virtuel kommunikation.
 • det er ikke tilladt at medbringe mobiltelefon og tablet til prøven.
 • det er ikke tilladt at tage skærmprint af hverken træningsbanen eller selve prøven

Ved prøver i mindre virksomheder med færre end 10 ansatte har FU som godkendt udbyder af IDD ansvaret for, at prøven gennemføres under forsvarlige forhold.

 

 

Efteruddannelsesprøven og teoretiske prøver fra hjemmearbejdspladsen

FU har Finanstilsynets tilladelse til at efteruddannelsesprøver og teoretiske prøver kan gennemføres fra hjemmearbejdspladsen uden opsyn.

Når en prøve gennemføres uden opsyn, er FU forpligtet til at skærpe overvågningen af prøvens gennemførsel og prøvens resultater. Det betyder blandt andet, at resultaterne løbende overvåges for at sikre, at beståelsesprocenterne er på samme niveau uanset om prøven gennemføres i virksomheden i henhold til FU’s vejledning eller på hjemmearbejdspladsen uden tilsyn.

 

 

Læs mere om tilmelding til prøve

 

Nyttige links:

 

Pernille Schwartz
Pernille Schwartz
Afdelingschef
+45 8993 3348
+45 2968 3564
Kontakt Pernille for mere info om lovkrav og formalia