Overblik over de røde investeringsprodukter

Matricen viser de røde investeringsprodukter, som rådgiveren kan blive certificeret i

Lovkravet er, at investeringsrådgivere bliver certificeret i de røde investerings-produkter, inden de rådgiver om dem.

Produkterne i den øverste matrice rummer spørgsmål fra tre forskellige dimensioner: 

  • Kontrakttyper
  • Underliggende aktiver
  • Specifikke om produktet

I en tilpasset virksomhedsprøve reduceres antallet af spørgsmål fra de dimensioner, som produkterne har til fælles.

 Andre produkter indeholder kun specifikke spørgsmål om produktet. Når disse produkter indgår i en blokprøve, kan antallet af spørgsmål om produktet blive reduceret på grund af det samlede antal spørgsmål i prøven.

Sjældne underliggende aktiver udvikler vi først prøver til ved efterspørgsel. Kontakt os for mere information.

Særligt om Strukturerede UCITS

Produktet Strukturerede UCITS er risikomærket rød, men fremgår ikke af matricerne ovenfor. En medarbejder anses for at være certificeret i Strukturerede UCITS, når han er certificeret i Strukturerede obligationer og Alternative investeringsfonde.

Læs mere om standardiserede og tilpassede virksomhedsprøver

Tilmeld til røde prøver

Tine Hansen
Tine Hansen
Projektkoordinator og Konsulent for VidenBarometer®
+45 8993 3324
+45 4222 0862
Tag fat i Tine hvis du har ønsker til andre produkter eller spørgsmål