Fem moduler med eksperter fra sektoren

Forløbet består af 5 korte onlinemøder a 1-2 timer. På møderækken bliver du klogere på ESG, klima og bæredygtighed sammen med Arla, Danish Crown, DLR Kredit og SEGES Innovation.

 

Modul 1: Klimatiltag i landbruget: Hvad, hvorfor og hvordan?

På dette modul får du styrket dit faglige grundlag for at indgå i dialog med dine landbrugskunder om klimatiltag i landbruget. Du kan bidrage konstruktivt til samtaler om, hvorfor og hvordan klima er relevant for landbrugserhvervet, og du får et indblik i det værktøj, som dine landmandskunder kan anvende til at beregne aftrykket på deres bedrift. Herunder bliver du klogere på anvendte faglige begreber, hvor landbrugets drivhusgasser kommer fra, og hvordan de opgøres.

Du møder:

Alice Thoft Christensen, Specialkonsulent, Klima, Planter & Miljø, SEGES Innovation
Martin Øvli Kristensen, Specialkonsulent, Husdyr, SEGES Innovation

 

Modul 2: Danish Crown – en bæredygtig fremtid for fødevarer

Dit udbytte:

På dette modul bliver du klogere på Danish Crowns strategi for at skabe en bæredygtig fremtid for fødevarer - og ikke mindst de overvejelser, de har gjort og gør i forhold til fremtiden.

Du møder:

Gustaf Bock, Director, sustainable farming, Danish Crown

 

Modul 3: Arla – mod en bæredygtig fremtid

Dit udbytte:

På dette modul bliver du klogere på Arlas strategi mod en bæredygtig fremtid indenfor mejeriproduktion - og ikke mindst de overvejelser de har gjort og gør i forhold til fremtiden.

Du møder:

Jan Dalsgaard Johannesen, Senior sustainability adviser, Arla

 

Modul 4: Klimatiltag i landbruget: ESGreen Tool og klimavirkemidler

Dit udbytte:

På dette modul får du styrket dit faglige grundlag for at indgå i dialog med dine landmandskunder om klimatiltag i landbruget. Du får viden om det værktøj, dine landmandskunder kan anvende til at beregne aftrykket på deres bedrift og lave scenarieberegning ud fra. Du får en overordnet forståelse for tallene fra et klimaregnskab og indblik i udvalgte klimareducerende virkemidler.

Du møder:

Alice Thoft Christensen, Specialkonsulent, Klima, Planter & Miljø, SEGES Innovation
Martin Øvli Kristensen, Specialkonsulent, Husdyr, SEGES Innovation

 

Modul 5: DLR Kredit - bæredygtighed, grøn finansiering og ESG

Dit udbytte:

På dette modul får du indsigt i rådgivning om grønne lån til bæredygtige investeringer og hvilke aktivtyper, der kan være oplagte til grønne investeringer. Du får gode argumenter for grønne investeringer med fokus på at sikre værdistabilitet på aktiverne og samtidig formindskelse af risici fremadrettet. Derudover arbejder vi med ESG-forhold med det formål at udarbejde en ESG-score på det enkelte kundeforhold. 

Du møder:

Jakob G. Hald – Landbrugskundechef
Bent Bjerrum, Vicedirektør, Udlånschef, DLR

 

Sådan foregår det

Onlinemøderne foregår på Teams. Du skal deltage fra din egen pc, og du skal sidde, så du kan tale uforstyrret. 

Der er oplæg fra faglige eksperter med mulighed for at stille spørgsmål undervejs. Desuden er der drøftelse i mindre grupper, hvor I sammen reflekterer over indholdet i de faglige oplæg.

Forberedelse

Du får inden vi mødes til modulerne adgang til en række videoer, der præsenterer dig for tiltag, som bidrager til at reducere udledningen af drivhusgasser fra en landbrugsbedrift.

Videoerne har et fagligt tungt indhold med nye begreber og fagudtryk, som vil blive forklaret i undervisning. Vi anbefaler derfor også, at du genser videoerne flere gange i løbet af uddannelsesforløbet i det omfang, som du har tid til. Værdien af at gense videoerne er stor, da erfaringer viser at repetitionen er meget udbytterigt for den samlede forståelse for klima og landbrug.

Gå tilbage til Bæredygtighed for landbrugsrådgivere

Brug din viden om bæredygtighed til at gøre en forskel for landbrugskunden.

Læs mere Bæredygtighed i landbruget