FU følger myndighedernes anbefalinger og anvisninger, når vi mødes fysisk. Læs mere i vores FAQ
Uddannelse

Investering i et praktisk perspektiv

 • Investering

Indtjeningen på investeringsområdet er under pres. For at kunne modtage formidlingsprovision fra investeringsforeningerne skal pengeinstituttet tilbyde kvalitetsforbedrende services.

Adgang til en rådgiver med særlige investeringskompetencer kan være et af de kvalitetsforbedrende tilbud. Her kommer du ind i billedet.

Med Investering i et praktisk perspektiv løfter du din investeringsviden, og du kan fungere som afdelingens tilbud til de kunder, som ønsker at tage investeringsrådgivningen et niveau højere.

Efter forløbet kan du blandt andet tilbyde kunden:

 

 • Større indsigt i pengeinstituttets porteføljeløsning
 • Sparring omkring den aktuelle markedssituation
 • Sparring omkring den skattemæssige behandling af afkast
 • Sparring omkring andre investeringsløsninger

 

 

Uddannelsen består af 2 moduler med i alt 3 dages undervisning.

Uddannelsen strækker sig over 3 måneder og består af forberedelse i form af e-learning og 2 moduler med fysisk undervisning. Undervejs får du 1:1 sparring.

Målgruppe
Privatrådgiver
Fagansvarlig Claus Henriksen
Koordinator Britt Hoffmann Wätjen
Der er pt. ingen afholdelser – kontakt os for at høre nærmere
Kontakt Claus Henriksen
Pris: 12.900 kr. 16.125 kr. for ikke-medlemmer
Vi gennemfører uddannelsen ved minimum 12 deltagere.
Læs mere

 

Indhold

Modul 1

 • 2 dage med fokus på det investeringsfaglige og på at sætte det i spil i din personlige rådgivning

Modul 2

 • 1 dag med fokus på cases og dialogen med investeringskunderne

Forløbet går i dybden med investeringsområdet og giver dig konkrete værktøjer, som du kan bruge i dialogen med de formuende kunder.

Du træner din nye faglighed i kundecases og lærer at sætte dine egne ord på overfor kunderne. Du bliver klar til at give kunderne en unik oplevelse, når de takker ja til tilbuddet om at få investeringsfaglig sparring på et højere niveau.

I konkrete kundecases træner vi dig i at skabe gode kundeoplevelser med fokus på:

 • Afkastforventninger
 • Bæredygtighed i investeringsløsningen
 • Porteføljeomlægninger
 • Skattespørgsmål

Undervejs får du personlig sparring på dit udviklingspotentiale og på, hvad der fungerer godt for dig. 

Mål
Med forløbet får du værdiskabende værktøjer, som kan bidrage til at fastholde og tiltrække formuende kunder. Du kan bruge din nye indsigt i økonomiske og skattemæssige emner direkte i rådgivningen og på en måde, som dine kunder forstår.

Du supplerer dine kompetencer indenfor investering og kan fungere som afdelingens tilbud til de kunder, som ønsker at tage investeringsrådgivningen et niveau højere.

Målgruppe
Investering i et praktisk perspektiv er for dig, der har stor interesse for investeringsområdet og som ønsker at tage investeringsrådgivningen et niveau højere. Du er eller er på vej til at blive investeringsansvarlig i din afdeling.

Metode
Undervisningen veksler mellem teori, casetræning og præsentationer i plenum. Arbejdet med kundecases sikrer, at indholdet er praksisnært og let at bruge i din fremtidige rådgivning.

Forberedelse
Forberedelsen afhænger af dine kompetencer indenfor området og er derfor individuel. 

Andre relevante uddannelser
Læs om andre uddannelser, som kan være relevante for dig:

 

Virksomhedens udbytte

Deltagerne bliver rustet til at løfte investeringsrådgivningen af de formuende kunder til et højere niveau. De kan derfor tænkes ind som et af de kvalitetsforbedrende tilbud, der kan gives til de kunder, der skaber indtjening fra investeringsforeningerne.

Med sin indsigt og træning i at holde investeringsmøder kan deltageren skabe unikke oplevelser for kunderne. Det sikrer en endnu bedre kundeloyalitet og en oplevelse af value for money.

Deltagerens udbytte

Din forståelse for økonomien og evne til at forklare porteføljeomlægninger fastholder og tiltrækker formuende kunder i pengeinstituttets investeringsløsning.

Som deltager styrker du din investeringsfaglige indsigt og får mulighed for at løfte investeringsdialogen til et højere niveau. Du får indsigt i forskellige økonomiske modeller, som du kan bruge til at skabe unikke kundeoplevelser.