Finansielle forretninger (FIF) - et tilvalg til Finans Trainee

Du kan vælge Finansielle forretninger fra Akademiuddannelsen som tilvalg, hvis du deltager på Finans Trainee-uddannelsen

Kobling af to uddannelser

Finansielle forretninger (FIF) er en del af akademiuddannelsen i finansiel rådgivning, som vi udbyder i samarbejde med Erhvervsakademi Aarhus.

Deltager du på Finans Trainee-uddannelsen, kan du med fordel vælge FIF og gennemføre denne del af akademiuddannelsen på kortere tid.

FIF erhverv

På dette modul bygger vi videre på modulet 'Intro til erhverv'. Du får kendskab til pengeinstituttets risikostyring og til mere komplekse erhvervscases. Vi arbejder med regnskabsanalyse, og du lærer om risikostyring på erhvervsområdet. Efter de to dages undervisning er du klar til at gå til eksamen i Finansielle forretninger.

Modulet varer 2 dage (april).

Eksamen

FIF erhverv følges op af en mundtlig eksamen. Forud for eksamen skal du udarbejde et skriftligt projekt på 15 sider på baggrund af et tildelt emne inden for finansiel rådgivning af privat- og/eller erhvervskunder eller inden for drift og risikostyring af et pengeinstitut.

 Eksamen varer 30 minutter (juni), og du eksamineres i hele pensum (det vil sige Finans Trainee + Finansielle forretninger).

Den mundtlige eksamination tager udgangspunkt i dit projekt. Du holder et oplæg på 5-10 minutter med en ny vinkel på projektet eventuelt ud fra emnerne i afgrænsningen eller perspektiveringen eller en uddybning af et delemne i projektet. Herefter tester vi dig bredt i fagets pensum (30 minutter inkl. votering).

Pris for tilvalgsfaget er 8.694 kr. + moms (2020).

Trine Lindhard
Trine Lindhard
Projektkoordinator
+45 8993 3287
Kontakt Trine, hvis du vil vide mere