VidenBarometer® - værktøj til faglige test og målinger

VidenBarometer® er et brugervenligt og let tilgængeligt online-værktøj til faglige tests og målinger. Det dækker små og store virksomheders behov for samtlige undersøgelser – af enhver slags.

Med licens til VidenBarometer® sikrer du virksomheden et solidt værktøj til små og store undersøgelser online – blandt medarbejdere og kunder.

Det er tilgængeligt online alle vegne fra, og det er meget nemt at sætte op for administratorer og let at bruge for respondenter.

Videnbarometer® er en driftsikker platform med en anselig kapacitet. Allerede i dag servicerer vi over 60 virksomheder, der fuldfører 115.000 målinger årligt uden problemer. Det svarer til flere hundreder hver eneste dag – og der er kapacitet til mere.

Vi udvikler værktøjet efter behov i tæt samarbejde med kunderne og ud fra de tendenser, der er i markedet.

 

Finanssektorens foretrukne system til målinger

Godt 50 virksomheder i og uden for den finansielle sektor bruger VidenBarometer® til måling og dokumentation af viden og holdninger blandt medarbejdere og kunder.

VidenBarometer® er oprindeligt udviklet til finanssektoren, men bruges i dag af alle brancher, som ønsker et stabilt værktøj til evalueringer, målinger og faglige tests af medarbejdere.

I finanssektoren er VidenBarometer® det foretrukne værktøj til målinger, hvor især vores løsninger inden for kompetenceafklaring, certificering og dokumentation er populære.

Få dokumentation for effekt af investering

Du kan med Videnbarometer® måle niveauet før, under og efter for eksempel et læringsforløb.

Så ved du præcist, hvad virksomhedens ROI er på den givne investering.

 

 

Vi bruger selv VidenBarometer®

Motoren bag alle de ydelser, vi tilbyder inden for målinger, test og evalueringer, er naturligvis VidenBarometer®.

Fordi det virker.

Det er også det system, vi bruger til de offentlige certificeringer, herunder investeringsområdet Rød certificering, Gul og Grøn dokumentation, Dokumentation af Boligkreditdirektivet samt Bekæmpelse af Hvidvask.

Brug VidenBarometer® til alle undersøgelser blandt medarbejdere og kunder

Den primære funktion i VidenBarometer® er test af faglig viden blandt medarbejderne. Med en licens til VidenBarometer® behøver virksomheden ikke andre værktøjer til hverken spørgeskemaer, surveys eller afstemninger, da VidenBarometret® er fuldt ud på højde med andre tilgængelige online spørgeskemaer. Det betyder, at både medarbejdere og administratorer arbejder i en brugervenlig og genkendelig brugerflade, uanset om de arbejder med surveys, evalueringer eller faglighed.

Virksomheden kan bruge VidenBarometer® til målinger blandt både medarbejdere og kunder, for eksempel til benchmarking, afstemninger, analyse og test i viden, faglighed eller holdninger og meget mere.

Du kan selv formulere spørgsmål og svarmuligheder, eller du kan bruge vores opdaterede database med over 4000 finansfaglige spørgsmål og svar, som følger med brugerlicensen. Her er for eksempel spørgsmål inden for APV, MUS og kundetilfredshed.

Når undersøgelsen er færdig, kan du trække rapporter over besvarelser på person-, gruppe- og organisationsniveau og dermed være godt klædt på til at præsentere resultaterne for andre.

Brugervenligt – på flere niveauer

Vi lægger vægt på altid at være tæt på vores brugere og deres ønsker.

Derfor udvikler vi VidenBarometer® i tæt samarbejde med vores brugere.

Og derfor er det så brugervenligt.

 

Mangler du features?
Så udvikler vi nye moduler!

Der er kort vej fra idé til handling.

Vi udvikler hele tiden værktøjet ud fra de ønsker og behov, som virksomhederne og medlemmerne fortæller os, de har. Har du et særligt ønske til en ny feature i VidenBarometer®, kan vi udvikle det. Whistleblower-ordningen er et godt eksempel på et ekstra modul, vi udviklede. 

Her er du som kunde ofte med hele vejen, fra idé til den endelige løsning er klar. Hvis mange kan bruge den nye feature eller løsning, finansierer vi selv omkostningerne til udvikling.

Desuden holder vi skarpt øje med tendenser på markedet for online-undersøgelser for at sikre, at den løbende udvikling af VidenBarometer® altid er på forkant teknisk og indholdsmæssigt.

Brug VidenBarometer® til at:

  • Kortlægge vidensniveau hos medarbejdere eller en defineret gruppe inden for et fagområde
  • Undersøge udvalgte læringsmål eller ansattes kendskab til værdier, forretningsgange og strategi
  • Måle effekten af interne kurser, kampagner, workshops med pre- og postmålinger
  • Teste nye kandidaters faglighed i forbindelse med rekruttering
  • Lave elektroniske afstemninger blandt ansatte, fx interne valg af tillidsmand, holdningen til frokostordningen eller kåring af månedens medarbejder
  • Lave touch point-målinger om, hvordan kunder oplever virksomhedens service, produkter og kundemøder
  • Teste eller certificere medarbejdere ud fra definerede læringsmål
  • Dokumentere medarbejderes kompetencer ud fra definerede læringsmål